We hebben in de Vrijbrief al eens vaker wat aangehaald uit de “Internationale Harry Schultz letter” omdat daarin heel vaak libertarische ideeën gebracht worden. Maar behalve deze libertarische ideeën, staan er ook dikwijls originele gedachten in, die het bestuderen ervan meer dan de moeite waard maken.

In de januari uitgave staan een hele serie voorspellingen voor 1978 die ook uw beleid zouden kunnen beïnvloeden. Om er enkele te noemen:

  • De nieuwe Ned. Regering zal voor 1978 voor enige stabiliteit zorgen.
  • Protectionisme zal toenemen.
  • Misdaad neem toe.
  • Regeringen besteden meer research aan controle van menselijke geest.
  • De goudprijs bereikt in tweede helft 78 een nieuwe top.
  • Er zullen nieuwe vrije naties ontstaan.
  • De Ned. gulden zal de Duitse mark volgen.
  • Een goed jaar voor onroerend goed.

Zo staan er nog een 90-tal verwachtingen in. Hoewel een verwachting niet hetzelfde is als een voorspelling, is het toch belangrijk om er eens even bij te blijven stilstaan. Mogelijk kan het uw beleid bepalen.