1980 is zowat verleden tijd. We komen in de periode van feestdagen waarin we geneigd zijn de balans op te maken van het verleden, en te denken over de verwachtingen van 1981.

Internationaal is de toestand verre van rooskleurig. Het is nu een jaar geleden dat we het bekende artikel “Nog 1000 dagen VRIJHEID” plaatsten. Als we denken aan de dreigingen in Polen, Midden Oosten, Afghanistan, Afrika, enz., dan is dat artikel nog erg actueel; alleen zou de titel nu ”Nog 650 dagen Vrijheid” moeten luiden.

Ook in België en Nederland is de vrijheid in de achter ons liggende periode weer verder uitgehold. We komen nu in het stadium dat de belastingen verraders gaan inschakelen om meer geld binnen te krijgen. Door het steeds verder oprukkende collectivisme raakt de Staatskas steeds leger in plaats van voller. Al die nieuwe maatregelen lijken zo goed bedoeld. Alleen blijkt steeds weer dat wat de overheid ook regelt, het komt steeds verkeerd uit, en zelfs ten nadele van die mensen waarvoor het in eerste instantie als hulp bedoeld was. Verklaringen daarvan worden op uitmuntende wijze gegeven in het boek van Henry Hazlitt: “Economics in one lesson”, dat net geheel bewerkt opnieuw is uitgekomen.

In 1980 zijn in de Verenigde Staten verkiezingen geweest. Daarbij is de Libertarische Partij weer sterker uit de bus gekomen dan bij vorige verkiezingen. Alleen gaat het ook daar te langzaam. In Nederland zijn in 1981 verkiezingen. Wij zullen er gepaste aandacht aan geven. Reeds nu komen er veel berichten bij ons van personen die met geen van de bestaande partijen tevreden zijn en die iets nieuws willen. Wij hopen dat er bij het maken van nieuwe programma’s en bij het vernieuwen van oude, meer rationeel gedacht wordt dan in het verleden.

Het Libertarisch Centrum is graag bereid om daarbij een inbreng te leveren en concepten op vrijheidsfilosofie te testen. Alleen door het inbouwen van een grotere persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid kan er in onze maatschappij meer welvaart, welzijn en geluk komen.