Ons artikel in Vrijbrief nummer 50 over de 50e Vrijbrief heeft een aantal reacties opgeleverd. De heer Vogel wees ons erop dat wij verkeerd geteld hadden. Het blijkt dat de oorspronkelijke “Libertas” eerst vervangen is door “Objectief” en dat daarna de “Vrijbrief” in ongeveer zijn huidige vorm tot stand kwam. Als er lezers zijn die alle exemplaren nog in hun bezit hebben, zouden ze misschien eens een complete telling voor ons kunnen maken van elk van de genoemde titels.

Eva Stern wees ons erop dat onze mededeling “Mevrouw Eva Stern is thans actief in het geven van objectivistische cursussen. Ook deze bevelen wij u van harte aan” (onderstreping toegevoegd), suggereert dat zij een van onze medewerkers is en dat de cursussen die zij organiseert een onderdeel van libertarische activiteiten zouden zijn. Het was niet onze bedoeling om te suggereren dat Eva Stern een van onze medewerksters is, omdat we weten dat zij sedert 1975 uit het Libertarisch Centrum getreden is. Wij dachten dat we door het woord “thans” aangaven dat ze nu andere dingen doet. Als dit niet duidelijk was, spijt ons dat en hebben we dat hiermee duidelijk gesteld. Ook willen we niet suggereren dat de genoemde cursussen een onderdeel zijn van onze libertarische activiteiten. Het is een activiteit die geheel op zichzelf staat. Een activiteit overigens die we van ganser harte toejuichen en we raden u aan om deze cursussen te volgen als u daartoe in de gelegenheid bent.

Velen van u zullen begrijpen dat we met deze correctie te maken hebben met het verschil tussen objectivisme en libertarisme. We hebben daar vroeger al meer over geschreven. Het objectivisme is een complete levensfilosofie die ontwikkeld is door Ayn Rand en gepubliceerd in haar boeken, vooral in Atlas Shrugged. De eerste grote systematische verbreiding (buiten de boekenverkoop) heeft Rand georganiseerd samen met Nathaniel Branden via het Nathaniel Branden Institute. Branden is een psycholoog die in zijn boeken aantoont dat het objectivisme ook geestelijk de grootste waarborg levert voor een volkomen en gelukkig leven. Zijn beste boek vinden we nog steeds The Psychology of Self-Esteem. Nathaniel Branden is thans een zeer vooraanstaand persoon in de libertarische beweging en zelfs in de libertarische politieke partij in Amerika, de L.P.. Het libertarisme is de maatschappelijke toepassing van het objectivisme.

Een paar jaar geleden was ik bij een grote libertarische manifestatie in Amerika. Onder de vooraanstaande libertariërs op het podium bevond zich ook Nathaniel Branden. Een der sprekers zwaaide hem lof toe, “maar”, zei de spreker, “we missen toch eigenlijk Ayn Rand. Met haar is dit alles toch begonnen, of ze dat nu fijn vindt of niet!”. En deze opmerking lokte een staande ovatie uit.

Ayn Rand heeft zich namelijk vroeger wel van het libertarisme gedistancieerd omdat het libertarisme niet noodzakelijk alle facetten van haar filosofie overnam, of nodig vond. Toch heeft zij de grootste invloed gehad op het ontstaan van de libertarische beweging en gedurende haar laatste jaren begonnen de contacten tussen Ayn Rand en het libertarisme te verbeteren. Haar laatste openbaar optreden was in New Orleans op een seminar van een ander vooraanstaand objectivist/libertariër, namelijk Jim Blanchard. Met dezelfde objectivist/libertariër maakte zij ook plannen om Atlas Shrugged te verfilmen.

Gelukkig dat Rand deze toenadering gedaan heeft. Voor ons de hoop dat veel objectivisten en libertariërs ook steeds meer begrijpen waar hun gemeenschappelijke belangen liggen en dat ze alleen door meer samen te werken de wereld een heel klein beetje kunnen verbeteren.

N.B. Overigens is het veel libertariërs onduidelijk wat nu het probleem van de objectivisten exact is. Wij geven in de Vrijbrief graag ruimte aan iemand die dat eens goed uit de doeken kan doen.