Dit is onze 50ste Vrijbrief, en dat geeft ons aanleiding om even terug te kijken. Het eerste nummer verscheen in maart 1976 onder de naam “Libertas”, onder redaktie van mr. M.M. van Notten en als kontaktadres: Eva Stern.

De heer Van Notten is thans zeer aktief in het Europees Instituut, wat zeer uw aandacht waard is. Mw. Eva Stern is thans aktief in het geven van objectivistische cursussen. Ook deze bevelen wij u zeer warm aan.

Uit dit eerste nummer citeren wij:

“….het is eveneens bekend dat die vrijheid ons vaak weer ontglipte en verdronk in de ontoereikend slechte filosofische onderbouw van de vrijheidsrechten van de mens. Wanneer de vrijheid niet begrepen en benut wordt, grijpen dwingelanden hun kans om hun medemensen te ringeloren – in naam van de vooruitgang, het algemeen belang, de nationale eer of wat dan ook.

Het Libertarisme is de eerste sociale filosofie ter wereld die de vrijheidsgedachte van een onwrikbaar fundament heeft voorzien. Individuele vrijheid, zegt het Libertarisme, is een absolute voorwaarde voor geluk en deugd, voor welvaart en welzijn, voor vriendschap, behulpzaamheid en orde. Dat is wat Libertariërs keer op keer zullen moeten bewijzen willen zij de apostelen van dwangmaatregelen op een afsta nd houden. Dat is wat de mensen van het Libertarisch Trefpunt zich tot doel stellen.”

We kunnen dit ook nu nog niet vaak genoeg zeggen. Pas als wij goed begrijpen hoe de filosofische ondergrond van ons vrijheidsideaal is, kunnen wij het uitdragen. En pas als heel veel mensen dat begrijpen kunnen we de maatschappij veranderen in een wereld waarin men geen angst hoeft te hebben voor allerlei dwangmaatregelen, waarin men zich vrij kan ontplooien en waar een konstante vrede is.

Wij hadden met 50 Vrijbrieven veel meer willen bereiken. Mogelijk hebben we de moeilijkheden onderschat. We hebben echter toch bereikt dat het Libertarisme iets van een vaste basis heeft, dat veel mensen “er al van gehoord” hebben. En we zullen met onze inspanningen zeker doorgaan. Dit kan echter alleen succes hebben als we allemaal meewerken. Wij moeten allemaal kiezen. Niets doen betekent steeds meer dwang, overheidsbetutteling, oorlogsgevaar. Wél iets doen geeft ons een kans op verwezenlijking van ons Vrijheidsideaal.

Daarom vragen wij u: KUNT U ALS “50ste JUBILEUM” GESCHENK ÉÉN NIEUWE ABONNEE AANBRENGEN? DAN GRAAG NU!