Hoewel er op deze pagina’s al eerder aandacht aan is besteed, blijft het een belangrijke zaak de libertarische idee breder te verspreiden. Vooral in een tijd waarin de collectivistische beloften niet alle schoons blijken te brengen dat werd beloofd, zijn er velen die uitkijken naar andere wegen om de door hen gestelde persoonlijke doelen te verwezenlijken.

Het Libertarisch Centrum is zich er van bewust dat het in een behoefte voorziet die nu sterker dan ooit is. Het enige probleem waar op dit moment mee wordt geworsteld is onze bekendheid. Veel te weinig mensen blijken van het bestaan van de stichting op de hoogte. Dit betekent niet alleen dat we als “oppositiegroep” maar een zeer klein geluid kunnen laten horen, maar tevens dat de positieve benadering die we wensen niet van de grond komt. De activiteiten blijven steken in wat mopperen en schoppen tegen het huidige bestel.

Het opnieuw in het leven roepen van de landelijke bijeenkomsten, Trefpunt mei ‘82 en de aanstaande Ayn-Randdag op 9 oktober, zijn de eerste activiteiten in de richting van een benadering waarbij het libertarisme een constructieve impuls gaat geven. Het succes van deze dagen is belangrijk omdat het de sleutel is om naar buiten te kunnen optreden en het libertarisme in de Benelux te laten zien als een serieuze organisatie waar rekening mee gehouden dient te worden.

Het is de bedoeling om in de loop van dit jaar nog een aantal werkgroepen te starten die zich met actuele problematiek bezig gaan houden en zullen proberen libertarische alternatieven voor een groot aantal zaken aan te dragen en in de publiciteit te brengen. Om de start wat te vereenvoudigen en vast enige bekendheid te krijgen hebben wij een kopie van de voorpagina van deze Vrijbrief ingesloten. Deze kunt u aan uw kennissen geven die belangstelling hebben voor de boeken van Ayn Rand en die mogelijk geïnteresseerd zijn aan deze dag deel te nemen, of om zelfs actief te streven naar meer persoonlijke verantwoordelijkheid.