Clint Eastwood In de Amerikaanse Playboy van maart 1997 werd Clint Eastwood, één van de beroemdste hedendaagse filmsterren, geïnterviewd. Op de vraag hoe hij zichzelf politiek zou kenmerken antwoordde hij:

“Libertariër. Iedereen laat ieder ander met rust. Geen van de (beide grootste politieke) partijen lijkt het vermogen te bezitten een dergelijke opvatting aan te kunnen.”

Nog nooit eerder heeft hij zich zo duidelijk als libertariër uitgesproken. In het interview zegt hij, desgevraagd, nog wat over een mogelijke politieke carrière, zijn eigen ervaring als burgemeester van het Californische stadje Carmel, en over zelfbeschikking.

“Ik hou van onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid is heilig voor me. En ik ben niet zo’n goeie politicus. Ik kan wel met mensen omgaan, maar om de waarheid geweld aan te doen en te beloven dingen te doen waarvan je weet dat je ze toch niet zult doen – daar wil ik niet aan meedoen.”

Indertijd schreef ik een uitgebreid verhaal over Clint Eastwood in een Special van de Vrijbrief over films (maart 1990, nr. 145). Daarin werd uitgebreid ingegaan op zijn ervaring en bekwaamheid als acteur in, regisseur en ook producent van films variërend van “westerns” en (politie-)thrillers tot komedies en drama’s, en mengvormen daarvan.

In vrijwel alle films speelt hij overtuigend een zeer individualistisch karakter, met duidelijk overwegend libertarische rechtsopvattingen en vrijheids”gevoel”.

Vooral de western “The Outlaw: Josey Wales” wordt door veel libertariërs als zeer libertarisch beschouwd.

Graag beveel ik lezers van de Vrijbrief aan het oorspronkelijke (US) Playboy-interview te lezen, en te verspreiden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Nederlandstalige Playboy ook dit interview overnemen – over een paar maanden pas, zoals gebruikelijk.

Zaak dus voor actieve libertariërs om daar (alvast) zoveel mogelijk op in te spelen. Clint Eastwood is wereldberoemd en geniet veel respect. De meeste van zijn films zijn grote kassa-successen. Alle reden om de vrijheidsfilosofie zoveel mogelijk daaraan te koppelen.

Maar, vooral: geniet van de films; niet alleen vanwege de spanning, filmtechnische kwaliteit en boeiende verhalen (èn dialogen), maar ook omdat je in je eigen moraliteit c.q. “rechtsgevoel” wordt bevestigd. En ook dit wordt door het interview met Clint Eastwood in de (politiek en sociaal) gezaghebbende Amerikaanse Playboy aangemoedigd.

Zowel de persoon als de achtergronden van zijn meest bekende films (en relaties) komen er uitvoerig in aan bod.

Opmerking van de redactie:

Het kan bijna geen toeval zijn. Kort nadat de redactie bovenstaand artikel ontving, werd ons het nieuws gemeld dat de libertarische schrijver Bart Croughs, onder andere bekend van zijn boek In de Naam van de Vrouw, de Homo en de Allochtoon en van zijn bijdragen voor de Vrijbrief, sinds maart 1997 een column schrijft voor de Nederlandse editie van Playboy. Naast het interview met Clint Eastwood (zie boven) dus een reden te meer om dit blad te lezen.