Voor 1983 zullen we de formule van de Vrijbrief enigszins wijzigen. In het verleden hadden we al vrij snel problemen met iets langere artikelen.

Omdat we nu regelmatig met acht pagina’s in plaats van met zes zullen uitkomen, krijgen we daarvoor iets meer speelruimte. Ook in de lay-out en in het plaatsen van nieuws zijn we flexibeler.

In plaats van elf nummers zullen er in 1983 dan acht nummers verschijnen. Dit ook vanwege de kosten. Omdat de administratie gebaseerd is op het oude systeem blijven we doornummeren met de twaalf maanden van het jaar. Wij verwachten op deze manier een beter product te kunnen leveren. Uw eventuele commentaar en tips voor verdere verbeteringen zien wij uiteraard gaarne tegemoet.