De afgelopen dagen kon u bijna dagelijks kennis nemen van berichten over faillissementen van banken en grote bedrijven. AEG is een van die bedrijven, terwijl Chrysler en International Harvester al langere tijd wankelden. In Amerika zijn al een aantal banken failliet, terwijl in Nederland Slavenburg en de Tilburgse Hypotheekbank nu niet bepaald blijk gaven van gezonde situaties.

Andere schrikwekkende berichten zijn de slechte financiële posities van een aantal landen dat enorme schulden heeft. Polen, Brazilië, Argentinië, en ga zo maar door, kunnen nauwelijks de rente betalen over de schulden, laat staan dat ze aan aflossing kunnen denken.

Al dit soort berichten helpen dan ook niet bepaald om met veel vertrouwen ook maar ergens in te beleggen:

 • geld op een deposito: levert meestal netto niets op plus gevaar voor inflatie en faillissement bank.
 • aandelen: mogelijk faillissement en/of deflatie.
 • obligaties: mogelijk faillissement en/of inflatie. Zelfs staatsobligaties worden wel een afgestempeld. – edele metalen: gevaar van prijsdalingen.

Wat staat ons te doen?

Allereerst eens te bezien wat de meest waarschijnlijke ontwikkelingen zullen zijn. Hierbij zou ik de volgende veronderstellingen willen maken:

 • de economie in de VS zal binnenkort wat aantrekken. Europa, zoals gewoonlijk, wat late;
 • de rentes zullen wat gaan dalen. Hier is dat al eerder voorspeld en hoewel dat uitgekomen is, kan de rente nog verder omlaag;
 • de banken in problemen zullen geholpen worden door andere banken en de overheid. Dat wil niet zeggen dat u zondermeer bij elke bank kunt beleggen. U blijft risico lopen, wat bijvoorbeeld is gebleken bij de Tilburgse Hypotheekbank;
 • valutaschommelingen zullen vanaf september de Belgische frank onder druk zetten.

Met de bovenstaande veronderstellingen kunnen we het volgende beleggingsscenario opzetten:

 1. Indien nog geen 10 % van uw te beleggen kapitaal in goud en zilver is belegd, doe dat dan nu, te beginnen met zilver. In deflatie en inflatie zult u daar veel plezier van hebben.
 2. Voor het komende halfjaar zijn obligaties van gezonde instanties een goede belegging,. vooral guldens-obligaties zijn dan interessant.
 3. Geleidelijk aan worden eerst Amerikaanse en dan Nederlandse aandelen interessant. Vermoedelijk hoeft u daar niet langer dan een jaar in te blijven, daarna kan er weer flink in goud worden belegd.
 4. Binnen nu en een jaar zal de angst voor inflatie weer aanwakkeren. Dan zult u uw edele metalen en goudmijnaandelen al gekocht dienen te hebben. Wanneer u al genoeg heeft dan nu zeker niet verkopen.

Ik hoop dat u wat gerustgesteld bent. Hoewel het nu zeker niet de tijd is voor groot optimisme vind ik het niet nodig u alleen maar angst aan te jagen. Indien u vragen heeft, stuurt u dan even een kaartje naar de redaktie.