Waarschuwing 1

De FIOD heeft in Beek/Ubbergen (Nederland) een greep gedaan in de kluizen van de Rabobank. Het was de eerste keer, maar daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven. Deze keer was er sprake van een “vermoedelijk” misdrijf (van de kluishuurders), maar dat betekent blijkbaar niet dat er veel in de weg staat om een Nederlands bankkluisje te kraken. Aannemende dat sommigen juist zo’n kluisje gebruiken voor veiligheid en privacy is het wellicht raadzaam eens over alternatieven na te denken. Zeker na wat er bij de Rabobank en bij Slavenburg (gekraakt door inbrekers) gebeurd is.

Waarschuwing 2

Bij een aantal banken in Nederland worden de zogenaamde zilver- en goudrekeningen bij de bezittingen van de bank geteld. Dat houdt in dat indien u een dergelijke zilver- of goudrekening heeft en de bank mocht failliet gaan, u waarschijnlijk niet veel terugziet van uw belegging. De goudrekening wordt dan behandeld als een gewone geldrekening. Let wel, dit is alleen zo wanneer de bank failliet gaat. Omdat velen echter juist goud kopen ter bescherming tegen een dergelijke eventualiteit, is het goed hier even bij stil te staan. Voor het handelen in edele metalen zijn genoemde rekeningen nog steeds de minst slechte oplossing, maar voor volledige veiligheid moet u gewoon baartjes of munten kopen. Die zou u dan in Luxemburg kunnen kopen zonder BTW (Zwitserse belasting op uitlevering is van 5.6 naar 6.2% gegaan).

Naast waarschuwingen ook aanbevelingen:

  • In België kan het voor ingezetenen gunstig zijn om aandelen te kopen in verband met belastingaftrek. Het gaat om kleine bedragen, maar elk beetje telt.
  • Het jachtseizoen is in Nederland niet alleen wat betreft de eenden geopend. Ook verzekeringsmaatschappijen en banken mikken op uw centen. Het gaat hierbij vooral om de aftrekbare ƒ14,389 (maximum voor 1982) in een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Het is een van de betere, veilige beleggingen, maar kijkt u goed uit waar en hoe u aan een dergelijk plan meedoet. Van belang kan hier zijn of het gestorte bedrag ook bij overlijden vrijkomt en of u elk jaar weer opnieuw kunt bekijken hoeveel u voor deze belegging beschikbaar wilt stellen. Het voordeel van dit soort beleggingen is dat wat u stort thans aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dat de rente pas belast wordt wanneer u die laat uitkeren (bijv. bij pensioen).

Indien u over de aanbevelingen of waarschuwingen vragen heeft, stuurt u dan gerust een briefje naar het redactieadres.