“Goud ploft in elkaar.”

Dat was onder andere een van de krantenkoppen die u de afgelopen week kon lezen. Inderdaad, de goudprijs in dollars is enorm omlaag gegaan en de redenen hiervoor volgen zo dadelijk. Eerst wil ik even ingaan op wat dit nu voor Europa betekent; ten opzichte van de meeste valuta, zeker wat betreft de Belgische franc en de gulden, is de dollar de afgelopen weken 10% gestegen. Het op zich normale verschijnsel dat dan goud, uitgedrukt in dollars net als andere valuta, ook 10% omlaag gaat, heeft menigeen aan het schrikken gebracht. (Overigens niet diegenen die de goudkoers in guldens volgen.)

Wat zijn nu de factoren die een rol spelen met betrekking tot de goudprijs:

  • De hoge rente in de Verenigde Staten maakt het voor veel beleggers interessant om zonder veel risico hun geld op rente vast te zetten in dollars. Zij vergeten dan even dat die rente bij hun inkomen geteld wordt en zodoende belast, en daarbij dat de inflatie in Amerika zo’n 12% is.
  • Die hoge rente maakt de dollar sterk, wat bleek uit een waardestijging van zo’n 10%. Ik zou echter maar oppassen met dollars en dollarbeleggingen wanneer die rente wat gaat zakken. Dan zou de dollar wel eens flinke tikken kunnen krijgen.
  • De eventuele Russische inval in Polen wordt door “de markt” steeds onwaarschijnlijker geacht naarmate die inval langer uitblijft.
  • Trouwens, als Rusland Polen binnenvalt, betekent dit waarschijnlijk een economische boycot van Rusland door de Westerse landen. Wil Rusland dan toch nog het hoognodige voedsel en andere producten kunnen kopen, dan zal dat tegen hoge prijzen op de vrije markt moeten gebeuren. Om dit te kunnen doen zal Rusland waarschijnlijk veel goud moeten verkopen. Dus enerzijds neemt de spanning toe en dus gaat de goudprijs omhoog, anderzijds zou dit weer een druk op de goudprijs kunnen betekenen.
  • De gijzelaars in Iran zullen nu waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd vrij komen, hetgeen de spanning verlaagt.
  • De oorlog tussen Iran en Irak is geen nieuws meer.

Zijn bovenstaande factoren nu een reden om goud te verkopen? Ik vind van niet en raad u aan om juist zilver en goud aan te schaffen; wederom, zoals eerder beschreven: in kleine gedeeltes, stap voor stap en over een langere tijd. Zo krijgt u een goede gemiddelde prijs. De dollar zal namelijk niet blijven stijgen (ook niet de dollarrente). De inflatie zal hoog blijven en de Europese valuta’s zullen gezien de economische situatie steeds minder waard worden, uitgedrukt in goud.

En wat dacht u van de overheidstekorten in Nederland en België? De geldhoeveelheid zal door die tekorten flink toenemen, dus meer inflatie, dus een hogere goudprijs.

De situatie met ZILVER is iets anders; naast het beleggingsaspect, speelt hier ook het industriële verbruik een grote rol. Aangezien we in de meeste landen met een recessie te maken hebben, is de industriële vraag nu minder, hetgeen een lagere zilverprijs betekent. Zodra echter de economie iets aantrekt, hebben we bij zilver niet alleen te maken met de grotere vraag vanuit de beleggershoek, maar dan ook nog vanuit de industriële kant. Al met al reden genoeg om nog meer dan met goud, stapje voor stapje kleine hoeveelheden zilver te gaan kopen.