Op de wisselmarkten was het de laatste weken een drukte van belang. Enorme schommelingen tussen de Europese valuta’s enerzijds en de Amerikaanse dollar anderzijds; daarbij nog eens de fluctuatie tussen ponden, marken en guldens.

Dit artikel is te kort om volledig alle factoren op te sommen, maar een aantal wil ik hier toch noemen om u een idee te geven van wat ongeveer te verwachten is op het valutafront. Is het niet voor uw belegging van belang, wellicht wel voor het aankopen van de valuta van het land waar naar u op vakantie wilt gaan.

  • Als de reële rente op een valuta hoog is, zullen veel mensen die valuta kopen, waardoor de koers van die valuta omhoog gaat. Met reële rente wordt hier bedoeld: het verschil tussen de inflatie en de rente in een bepaald land. Op dit moment speelt dit in de V.S. een grote rol; 14% inflatie tegen 18% rente en dus een sterke dollar.
  • Als men verwacht dat de inflatie toeneemt, of de rente afneemt, zullen veel mensen de valuta van dat land verkopen. Dit is de laatste dagen in Engeland gebeurd en dus zakte het Pond.
  • Als verwacht wordt dat de economische toestand in een land beter wordt t.o.v. andere landen, dan zal de valuta van dat land stijgen t.o.v. die andere landen vanwege aankopen. Tot voor kort was dit met Duitsland het geval.

Waartoe leiden nu bovenstaande Vaststellingen:

De US dollar zal voorlopig (3-6 maanden) sterk blijven door de hoge rente en het “Reagan effect”, waardoor veel mensen vertrouwen krijgen in de Amerikaanse economie. Overigens is dat vertrouwen in die Amerikaanse economie binnen Amerika nog ver te zoeken; de aandelenkoersen stegen nauwelijks. Over 3-6 maanden zal de rente gedaald zijn en ook de reële rente. Alleen al het vermoeden dat dit gaat gebeuren zal een aantal grote beleggers ertoe brengen om dollars te verkopen en andere valuta te kopen. Vermoedelijk zullen dan de Zwitserse Franken en de Japanse Yen de grote stijgers zijn.

Dus voor uw vakantie: naar Amerika wacht nog 6 maanden met dollars kopen, of koop nu als u voor die tijd gaat. Uw Zwitserse Franken kunt u het beste nu kopen.

Ondanks alle goedbedoelde pogingen zal inflatie over de hele wereld blijven bestaan. Wat dacht u bijvoorbeeld van de totale Amerikaanse staatsschuld van bijna 1.000.000.000,000, wat alleen al aan rente jaarlijks 100 miljard dollar kost ! Probeer dan maar eens te bezuinigen. Of: de totale staatsschuld in België is per hoofd van de beroepsbevolking Bfr. 654.900 s= ƒ 45.000.