Wanneer u deze Vrijbrief ontvangt, heeft Harry Schultz net in Utrecht voor ons gesproken, onder andere over beleggingen. Met het risico enigszins met hem van mening te verschillen (bij het schrijven van dit artikel is nog niet bekend wat Schultz gaat zeggen), wil ik nu graag een korte samenvatting geven van:

 • de verscheidene factoren die het beleggingsklimaat bepalen,
 • de daarbij horende mogelijkheden om er financieel op vooruit te gaan.
 1. Na lange tijd een tamelijk hoge rente gehad te hebben ziet het er nu gunstig uit voor rentedalingen. In de meeste landen is die trend al aan de gang. Behalve in Frankrijk en België. Beleggingen die per definitie stijgen, zodra de rente omlaag gaat, zijn obligaties. Hier zijn interessante vermogenswinsten mogelijk. Een iets verfijnder uitwerking van het beleggen in obligaties, is het kopen van obligaties met geleend geld. Terwijl de rente die u over de lening betaalt lager wordt, stijgen de obligaties. Indien u hier meer informatie over wenst, stuurt u dan even een briefje en u krijgt een volledige uitwerking van deze mogelijkheid.
 2. Een lagere rente betekent tevens dat de huizenmarkt weer wat kan aantrekken. Dat zal dan wel heel langzaam gaan en pas goed gebeuren wanneer de economische situatie verbetert.
 3. Met die lagere rente zou de grondslag gelegd moeten zijn voor een verbetering in de economische situatie. Voorlopig hoort u echter alleen nog maar slechte bedrijfsresultaten en lijkt het er op die basis slecht uit te zien. Volgens mij is nu echter het diepste punt in het dal praktisch bereikt en is het zinvol om naast obligaties in goede aandelen te gaan beleggen.
 4. De toestand in de wereld zal meer spanningen opleveren. Als we daarbij noteren dat edele metalen en vooral goudmijn aandelen nu flink gedaald zijn (ook onder invloed van de hoge rente waardoor mensen liever hun geld op de bank zetten), dan is nu een geschikt moment om uw bezit in deze beleggingen uit te breiden. De (goud)mijnen zullen namelijk stijgen omdat:
  • de rente op deposito’s niet meer opweegt tegen de winstkansen op goud,
  • spanningen in de wereld toenemen,
  • tussen nu en een jaar de verwachtingen voor hogere inflatie toenemen.
 5. Inflatie zal niet direct gaan stijgen (wel in België). Dit omdat zelfs overheden inzien dat, willen ze de economie en de rente in de hand houden, ze niet “al teveel” inflatie kunnen veroorzaken. Over een jaar is dan iedereen vergeten wat de negatieve gevolgen van inflatie waren, en begint men vrolijk opnieuw de monetaire financiering door de bankbiljettendrukpers te laten draaien.