In een hoofdartikel in de Telegraaf dd. 17 december 1982, lazen we een typisch commentaar. Deze krant is echt niet socialistisch, dachten we. Het artikel gaat over de ziekteverzekering en ageert er tegen dat staatssecretaris van der Reijden streeft naar een volksverzekering tegen ziektekosten. Daarop zegt het artikel:

“In plaats van plannen te smeden om alle Nederlanders in dit fonds te dwingen (en honderdduizenden werknemers en zelfstandigen op hoge kosten te jagen) zou de heer van der Reijden er beter aan doen te studeren op mogelijkheden het ziekenfondssysteem te vervangen door een stelsel van verplichte individuele verzekering bij particuliere verzekeraars.”

Begrijpt u het?