Gelooft u in de vrijheid? Normaal moet zo’n vraag heel gemakkelijk beantwoord kunnen worden, maar heden ten dage komt daar heel wat denkwerk bij kijken.

Eén aspect van de vrijheid is het recht van het individu om een keuze te maken: hoe hij wenst te leven, zijn geld uit te geven, enz. Een integrerend deel van dit recht op keuze is het voorrecht en de verantwoordelijkheid om de resultaten van deze keuze te aanvaarden of deze nu goed of slecht zijn.

Door overheidshulp in te roepen als een gemakkelijke uitweg uit onze problemen lopen wij het risico, dat wij de overheid aanmoedigen om zich via belasting te laten betalen voor deze helpende hand. De overheid werkt immers op basis van onze belastingen. En wat vrij schijnt te zijn, is alleen een illusie. Alles komt uiteindelijk uit uw en uw buurmans zak. Wanneer u overheidshulp aanvaardt, verliest u de vrijheid van keuze en het gebruik van uw zeldzame en waardevolle waarden. Geld, dat uitgegeven had kunnen worden zoals u dat wenste, wordt be- lastingsgeld waarover u geen controle meer heeft.

Wie overheidshulp aanvaardt, ziet af van zijn eigen beslissingsmacht want de overheid geeft geen helpende hand zonder daar enkele regelingen aan te koppelen. En hoe meer wij afhankelijk worden van deze hulp, des te meer worden wij onderworpen aan allerlei overheidsmaatregelen. Wie om zich heen kijkt, ziet iedere dag de resultaten van zo’n houding. Let maar eens op het volumineuze pak van reglementen inzake onderwijs, huisvesting, vervoer, gezondheidszorg enz.

Een ander aspect van de vrijheid is het recht van ieder persoon om zijn leven in te richten zoals hij dat wil. De meesten onder ons voelen aan, dat wij de mogelijkheid zouden moeten hebben te leven zoals wij dat zelf wensen. Maar hoe vaak houden wij rekening met buurmans rechten? Al te vaak verdedigen wij. alleen onze rechten en steunen wij wetten, die de rechten van anderen gaan beknotten. Buurmans levensstijl kan heel verschillend zijn van de onze, maar als wij een vrije samenleving voorstaan, dan moeten wij ook deze verschillen aanvaarden. Al te vaak zijn wij geneigd om alles wat tegengesteld is aan ons denken neer te slaan. En wij vergeten dat anderen dezelfde verwoestende neiging hebben tegenover onze manier van denken en leven.

De enige manier om de vrijheid te behouden is het recht van ieder persoon op zijn eigen levenswijze te eerbiedigen en te verdedigen. Degenen, die werkelijk de dimensies van de vrijheid begrijpen, zullen bevestigen,_dat niemand van ons werkelijk vrij kan zijn als wij onze buurman datzelfde recht ontzeggen.

(uit TRENDS. Vertaling van een artikel uit The Preeman – Ideas on Liberty)