Het slaan van gouden honderdjes en tweehonderdvijftigjes kan de schatkist geld opleveren. VVD-woordvoerder Joekes heeft in het kamerdebat over de begroting van Financiën gezegd van numismatisten de verzekering te hebben gekregen, dat zij grote belangstelling zouden hebben voor dergelijke munten. Hij vroeg verder om een nota muntbeleid, omdat dit al jaren onduidelijk en onbevredigend is. Hij dacht aan het cententekort en aan de te kleine rijksdaalder.

GPV-woordvoerder Verburgh vroeg de regering de gouden unie-daalder, waarmee hij tijdens de herdenking van de Unie van Utrecht kennis had gemaakt, tot wettig betaalmiddel van 250 gulden te maken.