We zijn met onze Kringen niet op de goede weg. Het samenvoegen van de Kring Den Haag met Vlaardingen betekent dat het voor de “Hagenaars” toch moeilijker geworden is om hun maandelijks contact te verwezenlijken. Is dit geen reden om de Kring Den Haag nieuw leven in te blazen? Wie neemt daarvoor het initiatief?

Op 4 maart hield drs. P. Rikmans een uitstekende lezing over subsidies. Na eerst duidelijk gemaakt te hebben wat we onder subsidies moeten verstaan, werden deze onder verschillende invalshoeken belicht:

  • Wat is het doel van subsidies? Wat meent men ermee te kunnen bereiken?
  • Welke groepen subsidies zijn er?
  • Wat zijn de gevolgen? In ieder geval zijn subsidies niet de vrije wens van een vrij volk. Ze geven een versluierd beeld van de economie, werken kostenverhogend en uiteindelijk verarmend. De zeggenschap wordt aan de burgers ontnomen en de macht van de staat wordt vergroot.
  • Wat doen we er tegen? Publiceer zoveel mogelijk de juiste en harde cijfers. Laat zien wat er verloren gaat en toon aan dat de mensen het uiteindelijk allemaal zelf betalen (inclusief alle verliezen).

Het produceren van themanummers werd als positief ervaren, zeker in combinatie met bespreking op de Kring. Gewenst is dan wel dat de schrijvers van artikelen aanwezig zijn. Zeker als er een controversieel artikel bij is waarvan de schrijver “niets tegen subsidies heeft”! Het was duidelijk dat de vergadering het met deze uitlating helemaal niet eens was.