Op 2 december is de Kring Schiedam gestart met de cursus libertarisme. Zoals in de vorige Vrijbrief aangekondigd, is de leiddraad voor deze cursus de Principles of Liberty zoals deze zijn samengesteld door de Society for Individual Liberty.

De eerste cursusavond bleek meteen een groot succes. Er was voldoende belangstelling, zelfs zoveel dat we weer moeten overwegen om volgende avonden in een zaaltje te houden. De discussies stonden op hoog niveau en veel libertarische principes werden duidelijk. Alle aanwezigen hebben er weer wat van geleerd. Ook bleek het nodig en nuttig een aantal zaken nog verder uit te diepen. Zo kwamen we o.a. op kwesties als “psychisch geweld” (wat dat dan ook moge wezen), “kinderen en/of zwakzinnigen”, “schuld door nalatigheid” of “wat doen tegen bedreiging”.

Doordat er diep op de problemen ingegaan werd, werden slechts twee delen van de basis principes, nl. Vrije Handel en Mensenrechten behandeld en dat dan nog maar gedeeltelijk. De volgende bijeenkomst (zie Agenda) zal er ook op de openstaande punten worden ingegaan.

Bij dergelijke discussies is het niet te vermijden dat er ook grensgevallen en theoretische noodsituaties op tafel komen. Dat is wel goed, want als we in gesprek komen met niet-libertariërs worden ons deze ook steeds voorgelegd. Wel moeten we goed begrijpen dat ook in die gevallen de libertarische principes opgaan, en verder dat het vaak gevallen zijn die in de huidige westerse of oosterse maatschappij ook nog niet opgelost zijn. Onze tegenstanders willen ons maar al te graag in de verdediging drukken door te vragen hoe je zo’n grensgeval oplost in de libertarische maatschappij. Heel vaak kom je tot een goed antwoord door in die gevallen eerst te vragen hoe het nu geregeld is. De zwakke punten komen dan vanzelf naar voren.

We hopen dat de volgende avonden nog interessanter worden. Aan het eind van de cursus zullen we dan heel veel over het libertarisme weten.