Libertarische filosofie

De Kringbijeenkomst in Schiedam op 4 november was weer gezellig en nuttig. Diverse onderwerpen werden behandeld. Het belangrijkste daarvan was wel het bepalen van de inhoud van de volgende Kringbijeenkomsten.

Een Kringbijeenkomst geeft libertariërs de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Even belangrijk is dat de deelnemers er iets aan hebben, “je moet er wat van kunnen meenemen”. Om dit laatste te verbeteren werd besloten om ons systematisch te gaan verdiepen in de libertarische filosofie.

Als systematiek is daarvoor gekozen The Principles of Liberty Program. Dit programma bestaat in wezen uit de position papers die de Society for Individual Liberty (S.I.L.) gepubliceerd heeft. Over allerlei onderwerpen is in kort bestek (op één blad) gesteld hoe het libertarisme dit beziet, of beter, hoe een bepaalde libertariër het ziet. Het onderwerp is open voor discussie en een ieder kan de stellingen aanvullen of bekritiseren. Uit de discussie volgt dan een beter begrip van het betreffende onderwerp. Door S.I.L. zijn de onderwerpen in zeven groepen verdeeld:

  1. Basisprincipes van het libertarisme;
  2. Onderwerpen betreffende economische vrijheid;
  3. Onderwerpen betreffende persoonlijke vrijheid;
  4. Het functioneren van een vrije maatschappij;
  5. Buitenlandse zaken;
  6. Individualisme in onze eeuw;
  7. Hedendaagse sociale problemen.

Dit programma kan in zeven of meer bijeenkomsten woorden behandeld. Dit hangt af van de voortgang en de wens van de deelnemers.

De eerste groep, Basisprincipes van het libertarisme, bestaat uit vijf position papers, en wel:

1.1 Vrije handel;

1.2 Mensenrechten;

1.3 Libertarisme versus socialisme;

1.4 Het publiek kan oprotten;

1.5 Radicalisme.

Kopieën van deze vijf position papers zijn uitgereikt aan de aanwezigen en deze worden op de volgende Kringbijeenkomst besproken. Wij verwachten veel van dit programma en hopen dan ook op veel belangstelling.