Doelstelling

Libertarian International is een associatie van individuen en organisaties die zich wijden aan het bouwen van een vrije en vreedzame wereld, respect voor individuele rechten en vrijheid, en een open en concurrerend economisch systeem gebaseerd op vrijwillige ruilhandel en vrije markt.

Leden en geassocieerde organisaties streven dit doel na door onafhankelijke acties en passen daarbij hun eigen, vrij gekozen strategie toe. De associatie is er om de uitwisseling van informatie en ideeën in verschillende talen te bevorderen, de verschillende strategieën te bestuderen en kameraadschap te kweken.

Eerste Wereld Libertarische Conventie

De wereldwijde organisatie van het libertarisme is een feit. Reeds eerder hebben wij in onze kolommen over het bestaan van deze organisatie geschreven en u uitgenodigd voor de eerste Wereld Libertarische Conventie. Deze conventie is nu geweest in Zürich van 24 tot 29 augustus, en het was een heel groot succes.

Dit succes is op de eerste plaats te danken aan de beide oprichters Vince Minier en Bruce Evoy die maandenlang aan de voorbereidingen gewerkt hebben, maar ook aan de kwaliteit van de sprekers, panels en seminars en de lokale regelingen, waaraan Richard Vogel veel zorg heeft besteed. De belangrijkste factor was echter de sfeer en de open en ongedwongen manier waarop libertariërs uit de hele wereld met elkaar omgingen.

Er waren vertegenwoordigers uit 15 landen: Australië, België, Brazilië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Guatemala, Mexico, Nederland, Noorwegen, Schotland, Spanje, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden; in totaal ruim 80 personen, waarvan 9 uit België en Nederland.

Om u een idee te geven van de conventie zullen we hier zeer beknopt een aantal zaken weergeven. De diverse onderdelen en onderwerpen kunnen een heel aantal Vrijbrieven vullen, en we zullen er zeker later nog op terugkomen. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de vragen of verzoeken die u erover stelt.

Na de opening en het welkomstwoord door Vince Miller en Bruce Evoy op dinsdagavond kregen we direct het Keynote Address door prof. dr. Murray N. Rothbard. Hij sprak over de libertarische beweging in verleden, heden en toekomst. Hij liet zien hoe het bijna overal begint met één enkel persoon (hij vertelde niet dat die ene eerste persoon bijna altijd tot het libertarisme/objectivisme komt via de literatuur van Ayn Rand. En toch was het ook op deze conventie frappant te merken dat dit voor zeer velen de eerste stap was). Die ene persoon vindt een tweede, een derde, enz. Bij een tiental kom je in de “circle-stage” en het probleem is hoe je dan verder groeit in een echte “beweging”. Met dit probleem zitten we in Nederland/België ook. In die fase spelen allerlei grote problemen waarvoor ook het libertarisme nog geen eenduidige oplossing gevonden heeft, bijvoorbeeld:

 • wel of niet politieke actie;
 • moraliteit, vrijheid, rechtvaardigheid;
 • anarchisme of minarchisme;
 • afbreken van overheid geleidelijk (gradualisme) of onmiddellijk (abolition);
 • hoe buitenlandse politiek.

Allemaal onderwerpen waarover we nog veel kunnen studeren. Murray besloot met “Liberty will win!”, waarna er een heel gezellige receptie was.

De volgende dagen begonnen steeds met een ontbijt om 8.00 uur en daarbij was dan meteen al een “ontbijtspreker”. De eerste van deze sprekers was André Spies die sprak over Ultimate Libertarian Purism. Hoewel in eerste instantie zijn ideeën wat vreemd overkomen, maakte André grote indruk. Bijna iedereen die aandachtig luistert, komt tot de conclusie dat er iets in zit. Wij hopen ook hierover in de toekomst nog meer te schrijven. Er is een commissie benoemd die onder leiding van Alicia Clark (voorzitster van de Amerikaanse Libertarische Partij) gaat onderzoeken of deze ideeën bruikbaar te maken zijn voor het libertarisme.

Andere ontbijtsprekers waren:

 • Bill Forster, die vertelde over het libertarisme in Australië.
 • Henri Lepage, die de toestand in Frankrijk verduidelijkte. Het communisme maakt er duidelijk vorderingen en Mitterand is zeer gevaarlijk.
 • Rosemaria Gomar, die de droevige situatie in Guatemala aan ons duidelijk maakte.

Na het ontbijt waren er gelijktijdig seminars en panels, en de deelnemers waren dan ook in groepen ingedeeld. Door een roulatiesysteem kon iedereen aan alles deelnemen.

Michiel van Notten gaf een seminar over de Vrije Zones in België. Hij gaf een overzicht van de ontwikkelingen van vrije zones in de wereld en in het bijzonder in België. Hij vertelde hoe hijzelf met het Europees Instituut ervoor gevochten heeft om deze zones in België , te verwezenlijken. De situatie is thans dat verwacht wordt dat binnen enkele weken in België een wet wordt aangenomen waardoor negen van die zones gecreëerd kunnen worden. T-zones of Tewerkstellingszones worden ze genoemd. Als voorbeeld wordt steeds Engeland genoemd waar 11 van deze zones nu een jaar draaien en waar net weer toestemming verleend is voor 12 nieuwe. Ze zijn in Engeland een succes wat betreft het scheppen van werkgelegenheid, en dit wordt ook in België verwacht. Daarna ook in Nederland? Wij volgen deze ontwikkeling met zeer grote belangstelling.

Henri Lepage vertelde in een seminar over de libertarische ontwikkeling in Frankrijk en vooral wat één boek kan doen. Zijn boek Demain Le Capitalisme (onlangs vertaald in het Engels als Tomorrow Capitalism) heeft een grote indruk gemaakt.

Leon Louw, uit Zuid-Af rika had een bijzonder interessant seminar over buitenlands beleid. Het werd veel libertariërs duidelijk dat ook in een 100% libertarische wereld er toch iets is dat lijkt op buitenlands beleid. Ook al zouden er dan geen “landen” meer zijn, dan nog kan bv. de ene stad of de ene groep libertariërs andere procedures hebben dan de andere. Een onderwerp om eens een heel artikel aan te wijden.

De onderwerpen van de seminars werden in de panels nog eens terdege besproken en aangevuld met allerlei zaken die er direct of indirect mee te maken hadden:

 • John Hayes, uit Canada, die weigert om loonbelasting van zijn personeel in te houden. Hij betaalt zijn mensen het volle bedrag dat ze verdienen.
 • Sally Hayes, uit Canada, toonde aan wat je als één persoon kunt doen: verspreiden brochures, een Kring vormen, ingezonden brieven, enz.
 • Murray Rothbard toonde aan dat belasting niet iets is waardoor “de armen de rijken beroven”, maar dat “de staat iedereen berooft”.
 • Bob Poole, hoofdredacteur van het maandblad Reason, liet zien hoe succesvol publicaties kunnen zijn.
 • Alicia (voorzitster) en Ed (presidentskandidaat 1980) Clark spraken over het libertarisch ideaal. Alicia sprak over een droom van een wereld “waarin alle mensen genieten van hun vrijheid, waarin geen dwang of geweld meer is van de overheid, waar fraude goed wordt bestraft, waarin de mensen beslissingen in hun eigen hand nemen (en er zelf voor verantwoordelijk zijn), waar iedereen kan reizen waarheen hij wil, kan produceren en ontspannen, kan eten en drinken en werken aan zijn eigen geluk”.
 • Leonard Liggio belichtte de anarchistische ontwikkelingen.
 • Richard Vogel benadrukte de individuele rechten en lichtte toe hoe drugs, prostitutie en veiligheidsgordels hierin passen.
 • Sieglinde Kress, als libertarisch feministe, toonde aan dat “andere” feministen alleen maar beter wilden worden ten koste van de mannen. Libertarische feministen willen alleen maar als mens gelijke rechten.
 • Camillle Castorina toonde aan de hand van een diaprojectie aan dat de industriële revolutie niet helemaal was zoals ze zo vaak wordt afgeschilderd, met alleen maar ellendige kinderarbeid enz. Zij bewees met allerlei documenten dat in die tijd Richard Cobden een van de eerste echte libertariërs was, die enorm veel voor de arbeiders gedaan heeft door middel van een vrije economie.
 • Fred Stitt gaf een speciale sessie waarin hij liet zien hoe het mogelijk is om echt contact met mensen te krijgen.

Dit alles is slechts een bloemlezing van hoogtepunten die bij het schrijven van dit artikel bij me opkomen. Veel dingen zullen de komende maanden beter en diepgaander behandeld kunnen worden.

Een belangrijk punt is ook het optreden van de Christelijke Libertariërs. Dit is een groep die stelt dat het libertarisme de ware maatschappijopvatting is voor christenen. Deze groep groeit zeer sterk, vooral in Amerika, waar ze ook diverse publicaties uitgeven. Er zijn plannen om ook een Nederlands/Belgische afdeling te starten. Als u in deze groep geïnteresseerd bent, stuur dan even een berichtje aan de redactie en wij sturen u meer gegevens.

Bij dit alles is nog niet verteld hoe gezellig de diverse lunches, diners en het banket waren, of ook de avonden van ontspanning. Er zijn al genoeg libertarische gedichten en liederen om een fijne avond mee te hebben.

Ook heb ik nog niets verteld over al de “zakelijke” punten die behandeld zijn, zoals de definitieve naam voor Libertarian International, de leiding en organisatie, financiering, newsletters, moties, enz.. Ook dit komt een volgende keer.

Alles bij elkaar een enorme stap vooruit. Jammer dat er nog niet veel meer deelnemers waren.

Ik kan niet beter doen dan eindigen met de woorden van prof. Murray Rothbard: “Liberty will Win!”