Diverse malen is op onze bijeenkomsten gesproken over het oprichten van een Nederlandse politieke partij. In onze kringen zijn daarvan grote tegenstanders, en wel om allerlei redenen:

  • Er zijn in Nederland al talloze snipperpartijen en elke volgende is weer een lachertje.
  • We kunnen beter onze invloed uitoefenen in bestaande partijen en daar het licht van de vrijheid laten schijnen.
  • We zijn nog lang niet ver genoeg met het bekendmaken van ons vrijheidsideaal. Daardoor is ons aantal nog veel te klein en hebben we geen kans.

In onze Kringen zijn echter ook grote voorstanders om wel een eigen libertarische politieke partij op te richten. Ook weer om allerlei redenen:

  • Wij zijn de enigen die een echte eenduidige filosofie hebben. Alleen daarom kunnen wij een goed vrijheidsprogramma brengen.
  • Alle andere partijen (politici) zijn uit op het vergroten van hun eigen macht. Daarom zullen ze met alle macht verhinderen dat wij daar invloed (= vermindering van de macht van politici) krijgen. Dus eigen partij is noodzaak.
  • Zie het succes van de Amerikaanse libertarische partij.
  • Een politieke partij is de beste manier om het libertarische vrijheidsideaal bekend te maken en te verspreiden.

Om deze gedachten wat beter te analyseren is het idee ontstaan om alle libertariërs die politiek geïnteresseerd zijn eens bij elkaar te roepen.

Oproep

Als u geïnteresseerd bent, laat dit ons dan schriftelijk of telefonisch weten. Geef ook op op welke plaats en tijd die bijeenkomst u het beste schikt. Wij organiseren dan die bijeenkomst.

P.S.

De Stichting Het Libertarisch Centrum heeft als doelstellling om educatief op te treden. Zij wil per se géén politieke partij worden. Zij is echter gaarne bereid om intellectuele steun te geven bij het organiseren en het samenstellen van programma’s. Het Libertarisch Centrum wil een Centrum blijven voor alle libertariërs, zowel politiek georiënteerden als tegenstanders daarvan.