Het gaat “niet slecht” met de ontwikkeling van het libertarisme. Wereldwijd, en ook in de Benelux, gebeuren er allerlei dingen die ons doen verwachten dat de groei gestaag door gaat (overigens te langzaam naar onze zin!).

Trefpunt. De Ayn Rand Dag op 9 oktober in Utrecht was een groot succes. Gelukkig kregen we op het laatste moment nog een groter zaaltje waardoor we niemand de toegang hoefden te weigeren. Velen van de ongeveer 140 aanwezigen hadden veel lof voor deze middag. Drs. Paul Rikmans gaf in kort bestek een overzicht over leven en werken van Ayn Rand. Daarna zagen we de videotape van de lezing van Ayn Rand: The sanction of the Victims. Op briljante wijze maakt Rand daarin duidelijk dat de “zakenman” zelf medeschuldig is aan de situatie die thans in de maatschappij is ontstaan. Op het verzoek om deze lezing in de Vrijbrief te publiceren, of de vertaling daarvan, kunnen we nog niet ingaan vanwege de auteursrechten van The Objectivist Forum. Wij zullen een brief aan hen schrijven en vragen onder welke voorwaarden we dit wel kunnen doen.

Na de pauze gaf drs. Henk Hietink ons een inzicht in libertarisme/objectivisme in het verleden en de betekenis ervan in deze tijd. We komen op deze lezing nog terug in een volgend nummer.

Libertarisme/objectivisme was in de discussie een interessante kwestie. Het zou goed zijn als er een duidelijker begrip kwam tussen deze beide (gelijkgerichte) stromingen. Dat zou het verwezenlijken van onze doelstellingen alleen maar kunnen helpen. Graag hopen we daarom tot een uitgebreidere discussie komen. Daarvoor stellen we ook graag ruimte ter beschikking in de Vrijbrief en we nodigen u uit uw mening via deze weg kenbaar te maken.

Christelijke Libertariërs hebben thans ook in Nederland/België een afdeling opgericht. U kunt zich daarvoor opgeven bij het Libertarisch Centrum. Voorlopig stellen we in de Vrijbrief ruimte ter beschikking voor deze groep. Er zijn geen extra kosten aan verbonden voor abonnees. Voor ƒ 10,- extra zullen we aan gegadigden ook de Amerikaanse nieuwsbrief Galaten Seven meesturen. Indien u actief in het bestuur wilt meedoen geef u dan op bij het Libertarisch Centrum, wij zorgen dan dat het bij hen terecht komt.

Trefpunt 83. Velen drongen aan op het organiseren van een volgende bijeenkomst. Onze gedachten gaan voorlopig uit naar een bijeenkomst in maart, mogelijk op grotere schaal. Als u daarvoor wensen of suggesties hebt horen wij dat graag van u.

Brussel 83 als regionale Europese conventie kan zeer interessant worden. Uit diverse landen is al belangstelling gebleken. Stuur ons zo snel mogelijk uw wensen (vragenlijst), zodat we daar zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden.