De sociologische definitie:

de samenlevingsvorm, waarbij alle relaties tussen mensen op basis van vrijwilligheid geschieden.

De economische definitie:

de maatschappijvorm, waarbij het individu- ele eigendom en de vrijwillige ruil vari goederen en diensten de basis van het eco- nomisch handelen vormt.

De juridische definitie:

de maatschappijvorm, die gebaseerd is op de elementaire mensen rechten nl. recht op eigen leven, vrijheid en eigendom.

De psychologische definitie:

de samenlevingsvorm, die alleen door het handhaven van de elementaire mensenrechten een beperking stelt aan de ontplooiing van de mens.

De criminologische definitie:

de maatschappijvorm, waarbij slechts gedrag, dat schade toebrengt aan de ander of zijn eigendom, als strafbaar stelt, (geen misdaad zonder slachtoffer)

De relationele definitie:

de samenlevingsvorm, die gebaseerd is op de erkenning, dat de mens een handelend wezen is.

De ecologische definitie:

de maatschappijvorm, waarbij het individuele eigendom het gebruik van de aarde door de mens bepaalt.