Schotland, 25 Augustus 1976.

Vierhonderd geleerden in de vrije markteconomie verzamelen zich hier aan de Universiteit van St. Andrews. Zij belichten de geestesproducten van de filosoof en econoom Adam Smith en onderzoeken de bruikbaarheid ervan voor deze tijd. Adam Smith blijkt na tweehonderd jaar nog kersvers te zijn. Niet alleen verzette Smith zich tegen allerlei staatsmonopolies, ook onderwees hij zijn studenten dat de organisaties die de vrije markteconomie dienen te beschermen zelve ook aan de wetten van vraag en aanbod onderworpen dienen te blijven willen zij doeltreffend functioneren. Onder de aanwezigen bevonden zich ook Ir. H. J Jongen van het Libertarisch Centrum en Mr. M.M.van Notten namens de Vereniging Kritische Nederlandse Ondernemers.