Leven is kiezen! Dat is de filosofische basis van de onlangs verschenen dichtbundel van Jan Smid. Het is tevens de titel. “Leven is kiezen” is samengesteld uit gedichten over vrijheid en onvrijheid, over kiezen en leven, over liefde en sterven, over het leven.

Het vrijheidsbegrip krijgt in de gedichten een bijzondere nadruk. Steeds staat het individu tegenover de macht van de massa, de staat, de heersende moraal, of zijn eigen angsten. De maatschappelijke opvattingen die volgen uit dit vrijheidsthema maakt de auteur zeer expliciet, en zijn stellingname staat haaks op de gangbare collectivistische normen.

Een aantal gedichten heeft een sterk autobiografische tendens. Deze gedichten gaan vaak over de keuzes die Jan Smid in zijn eigen leven heeft moeten maken. Het is daarbij essentieel dat je als individu de keuzevrijheid hebt om te beslissen wat je wilt, maar dat je nooit ontkomt aan het feit dat je een keuze moet maken. Zelfs passief blijven is immers een keuze.

De filosofie van de auteur heet “het Suoisme”: Het individu is het enige uitgangspunt, en de maatstaf van alle waarden.

Ik zou over deze gedichten nog veel meer kunnen schrijven. Maar de beste indruk die u van deze bundel kunt krijgen, kan ik geven door de schrijver voor zichzelf te laten spreken. Hier volgt een van de gedichten uit de bundel:

Haat en Vergeef. Ga je eigen Weg: Leef!

Vervloekt de machtsbelusten,

verdoemd de dwingende machten!

Dood aan de Staat,

haal neer zij die naar buit smachten!

Weg met de koppigen,

verwijder de oerdommen!

Hak af de hoofden der heersers,

en de slavende drommen!

Ik haat hen die dwingen,

en zij die agressie verrukken,

Ik minacht de slaven,

en hen die onderdrukken!

Hel en slachting,

verrassing en verlichting!

Haat keert zich tegen mij,

en voor mij de verknechting!

Vergeef mij mijn zonden,

en ik de hunne zal vergeven!

Begrip overwint,

logica viert altijd overwinningszegen!

Vergeven is niet aanvaarding,

kiezen is verwerping!

Maar laat nooit toe dat haat

jou in stukken slaat!

Haat en vergeef,

ga je eigen weg: LEEF!