In Luxemburg, dat tot nu toe geen werkeloosheidsuitkeringen kende zijn vergevorderde plannen om tot een W.W. te komen.

In Luxemburg zijn 600 werkelozen, d.i. 0,17% van de totale bevolking tegen in Nederland 1,49%.

Wie daar iets onlogisch in ziet heeft het mis. Collectivisten zijn mensen die het als hun taak zien om de nood van hulpbehoevenden te lenigen.

Maar om de nood van hulpbehoevenden te lenigen moet je eerst zorgen dat er voldoende hulpbehoevenden zijn.

Zoals Thomas Mackay al in 1896 zei: ” … we can have exactly as many paupers as the country chooses to pay for.”