In een klas van 16-jarige schoolkinderen noemde een leraar drie bezwaren tegen de vrije markt economie. Als huiswerk vroeg hij alle voorbeelden van de gemengde (lees: belemmerde) markteconomie op te schrijven. Diezelfde dag werd onderwezen dat er in Nederland slechts een passief toezicht bestaat op de particuliere televisie omroep. De leraar “vergat” dat onze nieuwsberichten bijna alleen door de regeringszender (NOS) worden gekanaliseerd. De dag eindigde met een praatje over filosofie -met name de theorie van Parmenides dat alles wat de zintuigen ons vertellen slechts bedrog is. Eén van de leerlingen merkte toen heel spits op dat er kennelijk een tegenspraak was. Want als alles bedrog is bestaat er niets maar tegelijk wordt er iets bedrogen. De leraar wist geen raad. Jammer, want onbewust sprak deze leerling één van de basisbeginselen van de objectivistische levensbeschouwing.