Boekbespreking

“In de laatste twintig jaar zijn er zoveel populaire inleidingen tot de marxistische economie verschenen, dat een eenvoudige uitleiding thans noodzakelijk lijkt te zijn geworden.”

“De marxistische economie pretendeert een positieve, objectieve wetenschap te zijn, maar is in wezen hoofdzakelijk normatief en speculatief van aard. Dit geeft de marxistische theorieën in sterke mate een tautologisch karakter. De arbeidswaarde-theorie is niet alleen ondeugdelijk als grondslag voor de prijstheorie, maar schiet ook te kort als verklaring van de winst. Marx’ theorie van de ‘Verelendüng’ is door de feiten gelogenstraft. Vooral bij de idee van de ‘vervreemding’ blijkt dat marxisme veel meer is dan marxistische economie. De marxistische ethiek wordt gekenmerkt door een huiveringwekkend waardemonisme.”

Dit boek is verkrijgbaar bij iedere goede boekhandel en bij het Libertarisch Boekcentrum.

Citaat uit “uitleiding uit de Marxistische Economie” door Prof.Dr. A. van Doorn:

“Marx is een soort rattenvanger van Hameln, die met zijn mooie vrijheidsmelodie de proletarische kinderen meelokte naar de berg der dictatuur.”