Niet slechts van de wieg tot aan het graf, er overheen reikt in Nederland nu al de “overheidszorg”. In een aantal gemeenten in Zeeuws Vlaanderen besliste hogerhand dat bij begrafenissen in het vervolg eenheidsgrafzerken dienen te worden geplaatst. Wie een grafsteen van afwijkend formaat of uitvoering wenst voor een overleden familielid krijgt te verstaan dat dit in strijd is met het gemeentelijk begraafbeleid.

Een wethouder verdedigde deze nieuwste nivelleringszucht door te verklaren: “Na de dood is een ieder gelijk. Het gemeentebestuur vindt het dan ook juist dat gelijke grafzerken geplaatst worden als in gemeenschap wordt begraven.”