De stichting D-Zone Marketing (DZM), die we in de vorige Vrijbrief aankondigden, is inmiddels opgericht en reeds hard aan het werk. Er zijn brieven geschreven aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en aan de leden van het Europees Parlement. Aan hen is een ontwerpresolutie betreffende D-zones gestuurd. Immers er zijn al dergelijke zones in Ierland, Engeland en Luxemburg, in België is beslist om een aantal D-zones op te richten en ook in Duitsland en Frankrijk gaan stemmen op om D-zones op te richten. Dit alles geeft aan dat de tijd rijp is voor een Europees initiatief.

Ook is door de stichting DZM haar eerste Nieuws Bulletin aan veel gemeenten, districten, provincies en instellingen gestuurd. Deze nieuwsbrief zal minstens één keer per maand verschijnen en alle ontwikkelingen op het gebied van de D-zones publiceren. Spoedeisende berichten zullen per telex of telegram worden gestuurd. Kosten voor een jaarabonnement bedragen ƒ 500,-.