Er is een soort hoogconjunctuur in de vrije zone beweging.

In Nederland hebben al 10 gemeenten zich kandidaat gesteld, terwijl nog 20 andere contacten hierover met Den Haag gelegd hebben. Op 18 januari zullen zowel door VVD als CDA aan de minister vragen gesteld worden.

Verschillende gemeenten en de voorzitter van de Kamer van Koophandel, de heer Meyer Viol, zijn bezig te protesteren tegen de concurrentie vanuit de T-zones in België.

In België is bepaald dat de zones uiterlijk 29 april aangewezen moeten zijn. Daardoor staan nu al meer dan 50 gemeenten te dringen om toch maar vooral aangewezen te worden.

In Frankrijk wordt overwogen om van of in Marseille een vrijhaven te maken en in Engeland geldt hetzelfde voor Aberdeen en/of Newcastle.

U ziet, een enorme activiteit. Dit alles is voor een groot gedeelte geïnitieerd door het Europees Instituut en door de stichting D-Zone Marketing. Beide instellingen verdienen uw steun. Hier wordt echt, en kennelijk met resultaat, gewerkt aan een vrijere wereld.