De prenatale ontwikkeling van deze zones verloopt uitermate gunstig. In België heeft de ministerraad reeds een wettekst goedgekeurd. Nadat de Staten Generaal nog haar goedkeuring gegeven heeft, kunnen er negen T-zones (Tewerkstellingszones) van elk 50 hectaren worden ingericht. Net als bijvoorbeeld gebeurd is in Engeland in Corby en in Ierland in Shannon, verwacht men ook in België dat de werkloosheid daardoor aanmerkelijk zal verminderen.

In Nederland wordt er door een aantal gemeenten al aan gewerkt om D-zones (Dereguleringszones) binnen hun grenzen te krijgen. De activiteiten zijn groot en u kunt daarvan een goede indruk krijgen door het boek De D-zones te bestellen. Daarin wordt in het kort aangegeven wat de bedoeling van deze zones is en welke grote voordelen ze iedereen geven. Want iedereen heeft belang bij debureaucratisering, deregulering, defiscalisering, depolitisering.

Thans is in oprichting een stichting die tot doel heeft het bevorderen en begeleiden van D(regulerings)-zones. U kunt meer inlichtingen vragen bij de stichting D-zone Marketing (DZM).