Het libertarisme probeert nu ook in Nederland al een paar jaar vaste voet aan de grond te krijgen. Dit lukt met min of meer succes.

Over sommige resultaten zijn we zeer tevreden. Er is een stichting opgericht, Het Libertarisch Centrum. Er is een Libertarisch Boekcentrum dat goede literatuur voor iedereen makkelijk toegankelijk maakt. Er is deze Vrijbrief die, nog amateuristisch, toch langzaam zijn weg zoekt als communicatiemiddel tussen libertariërs en objectivisten. Hier komen we nog op terug.

Er zijn diverse Trefpuntbijeenkomsten geweest, waarin we elkaar en anderen hebben ontmoet. Zeker duizenden mensen hebben iets van het libertarisme onder ogen gekregen.

Toch zijn we over het resultaat niet helemaal tevreden. Het aantal echte donateurs en abonnees is veel en veel te weinig. En dat aantal zal moeten groeien, als we nog na 1978 willen doorgaan. Het minimale doel, dat we ons in 1978 moeten stellen is:

  1. Een sluitende exploitatie
  2. Een maandelijkse Vrijbrief
  3. Meer lokale Kringen.

Wat betreft de exploitatie zal het iedereen duidelijk zijn, dat onze beweging niet kan blijven draaien op de zak van enkele enthousiaste libertariërs. Als we echt de vrijheid willen terugkrijgen, dan moeten we voldoende mensen vinden, die bereid zijn een (klein) steentje bij te dragen. Een donatie van fl. 100,- is voor de vrijheid een schijntje, en een abonnement voor fl. 25,- kan iedereen zeker betalen .

Laat iedereen, die de vrijheid lief is, proberen om één of twee donateurs of abonnees te krijgen. Als dat zou lukken, zijn we al een heel eind op weg. (Omdat niet iedereen het kan, moeten de anderen er meer aanbrengen!)

Wij willen graag een maandelijkse Vrijbrief. Dit vooral omdat thans de tussenliggende termijn te lang is, en we zo niet over een effectief communicatiemiddel beschikken. Uit de verschillende reacties, die we het afgelopen jaar over de Vrijbrief kregen, moeten we concluderen, dat de meeste lezers de Vrijbrief graag zien als een middel om op de hoogte gehouden te worden over ontwikkelingen in en om het libertarisme. Men wil graag weten, wat er in Nederland en in de wereld gebeurt. Ook wil men graag korte commentaren op allerlei gebeurtenissen, die onze vrijheid in gevaar brengen. Een enkele commentator vroeg om diepgaande degelijke studies. Wij zouden dit graag doen, doch helaas hebben wij niet nog niet genoeg medewerkers voor. Daarom moeten we langere studies noodgedwongen uit boeken en buitenlandse tijdschriften halen. Het maandblad Reason kunnen wij u aanraden.

Ook menen wij, dat bij een maandelijkse publicatie meer inbreng van de lezers moet komen. Hierdoor zal het communicatiedoel ook beter tot zijn recht komen.

Lokale kringen zullen ons in staat stellen om elkaar regelmatig te ontmoeten. Daardoor krijgen wij beter de gelegenheid om met elkaar te discussiëren over de manier waarop we de vrijheid kunnen krijgen. Ook kunnen we dan van elkaar leren, en elkaar informeren over nieuwe ideeën. Wij verwachten daar heel veel van. Er zijn thans Kringen gestart in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, en Utrecht.

Als u ook mee wil doen, of eens vrijblijvend wil komen luisteren, of meer informatie wenst, neem dan contact op met het Libertarisch Centrum.

De kans op vrijheid is aanwezig. Het ligt thans voor u.