De meeste gesprekken en publicaties over werkgelegenheid gaan uit van enkele verkeerde veronderstellingen, en verwarren een aantal begrippen.

Men praat over “werk” en “gelegenheid”. Wel, de Benelux is nog zo vrij dat iedereen kan “werken” als hij dat wil. Dat wil tevens zeggen dat er “gelegenheid” te over is. Maar het gaat niet om het werken op zich. Men wil met werken ook iets verdienen. Dat wil zeggen dat iemand bereid moet zijn om voor het resultaat van dat werk te betalen. In een vrije economie zou dit geregeld worden tussen de betrokken personen onderling, maar in de maatschappij waarin wij leven is dat onmogelijk gemaakt door allerlei overheidsbepalingen en beperkingen. De volgende artikelen in dit nummer maken dit duidelijk.

Het is ook heel duidelijk dat u alleen iets wilt betalen als de ander u een echte dienst of tastbaar product geleverd heeft, iets waar u iets mee kunt doen. De overheid weet dit niet, of doet alsof, en schept nieuwe banen door het werken/produceren voor anderen moeilijker te maken. Laat hen maar formulieren invullen, dan moeten anderen die formulieren wéér “verwerken”, vergunningen afgeven, statistieken maken, enz. enz. Uiteindelijk komen we dan in een situatie als Rusland; er is daar geen werkeloosheid, en in de winkels is bijna niets te koop. Er zijn dan wel meer mensen bezig, maar er wordt minder geproduceerd. Onze welvaart gaat achteruit.

Enkele dagen geleden sprak ik met de directeur van een belangrijke transportonderneming over de moeilijkheden in zijn bedrijfstak. “Och”, zei hij, “het zou allemaal goed voor elkaar komen als ze ons maar onze gang lieten gaan”. Dit drukt goed uit hoe de situatie is.Daarin ligt ook het geheim van het succes van de vrije zones. Diverse regeringen beginnen dat al in te zien en in België wordt er in overheidskringen al aan gewerkt. In het Belgische regeerakkoord staat dat er een proef met “tewerkstellingszones” genomen zal worden! Het Europees Instituut is daar zeer nauw bij betrokken, en wij zullen u via de VRIJBRIEF blijven informeren over de verdere ontwikkelingen.

De hele ontwikkeling van honderdduizenden werkelozen in Nederland en België en van miljoenen in de hele wereld is een ontbreken van de Libertarische principes.Alleen als we terugkeren naar een situatie waarin ieder mens weer recht heeft op zijn eigen leven, kunnen we een betere wereld krijgen waarin vrede heerst en waarin de werkeloosheid tot het verleden behoort.