Tot onze vreugde kunnen wij bekend maken, dat de Belgische “Beweging Beperking Staatsmacht” (B.B.S.) besloten heeft haar nieuwsbrief voortaan samen uit te geven met de Vrijbrief, onder de naam De Vrijbrief. Wij heten onze Belgische vrienden van harte welkom. In de toekomst zullen wij dus ook Belgisch libertarisch/objectivistisch nieuws brengen. Ook zullen onze Belgische vrienden regelmatig stukken voor De Vrijbrief insturen en om goed te beginnen volgt hier hun introductie-artikel, dat direct bewijst dat wij op dezelfde golflengte zitten. Welkom.