Eén op de twee Italianen leeft van bijstand

Volgens ambtelijke statistieken komt de Gazet van Antwerpen op 22 november 1977 tot die conclusie.

Dit is een teken aan de wand dat aangeeft waartoe het in een maatschappij kan komen als de mensen menen dat men iets kan krijgen voor niets. In Nederland zijn we nog niet zover. We zijn wel hard op weg naar Italiaanse toestanden. Als we niet de principiële fout in ons maatschappelijk bestel corrigeren, zal het niet lang meer duren of de situatie wordt in Nederland precies hetzelfde of nog erger.

The Flint School

Dit is een particuliere school voor jongens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar. Het onderwijs sluit aan op het Amerikaanse systeem, maar staat open voor iedere nationaliteit. Het objectivisme (Ayn Rand) en het libertarisme zijn de basis van waaruit les gegeven wordt. Uniek is niet alleen dat het een school is op objectivistische grondslag, maar ook dat ze gehuisvest is op twee grote zeilschepen, waarmee zij de wereldzeeën bevaren.

Noot (2003): The Flint School bestaat sinds maart 1981 niet meer, er is nog wel een website.