Vrij journaal nr. 1

Uitgave van de Algemene Vereniging van Journalisten.

Het blad herinnert de lezers dat de “Gideonsbende” van verontruste journalisten ontstond toen de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) tot de Federatie van Nederlandse Vakbonden (FNV) toetrad. En niet zonder reden, want nauwelijks was de NVJ in het vakbondswezen opgenomen of tientallen journalisten werden opgeroepen voor een driedaagse cursus op het A.C. de Bruyn-instituut te Doorn. Daar werd hun ingescherpt dat zij “alles wat het gezicht van een krant bepaalt” naar zich toe moesten trekken. Ook werd erop aangedrongen dat in de redactieraden bij alle kranten voortaan alleen NVJ/FNV leden benoemd worden.

Tenslotte meldt Vrij Journaal dat dertien van de achttien redacteuren van het Friesch Dagblad zich reeds als lid bij de jonge “Gideonsbende” heeft aangesloten.

Nieuwsbrief nr. 3

Uitgave van de Beweging Beperking Staatsmacht (BBS).

Deze nieuwsbrief is het officiële maandblad van de Belgische libertarische organisatie die onder de voortreffelijke leiding van Dhr. Fred Dekkers uit Antwerpen staat. In deze Nieuwsbrief vinden wij o.a. een beginselverklaring, een oproep om mee te doen aan het beperken van staatsuitgaven, etc., een commentaar op de vrouwenwerkeloosheid in België en artikelen over inflatie en concurrentie. Wij reproduceren hierbij het eerste gedeelte van het artikel over inflatie.

De Kritische Ondernemers

Het nul-nummer van de nieuwe vereniging van Kritische Nederlandse Ondernemers (KNO).

Dit blad opent met een oproep van de voorzitter H.J. Hoegen Dijkhof om de maatschappijvisie van de vrije markt economie te helpen propageren. Verder vindt U er de ontstaansgeschiedenis van de KNO en natuurlijk alles over het zgn. vakbondstientje -een doorn in de portemonnee van alle Nederlandse ondernemers. De lange arm van de vakbonden en de voorspellingen van Karl Marx worden afgewisseld met een stuk over staatsbemoeienis met textiel en de financiers van het socialisme. Heel inspirerend is het korte artikel over de Tiende Penning, waarin de Nederlanders eraan herinnerd worden dat hun voorouders in 1572 beslist niet met hun vrijheid lieten sollen.

Uit het Belgisch Dagblad De Standaard

Kar met “gouden” hooi. Fiscus kan om affaire Sörensen niet lachen.

Kopenhagen(UPI) – Met één kar hooi wil een Deense boer per maand honderdduizend frank gaan verdienen – op kosten van de fiscus. Een rechtbank onderzoekt op dit ogenblik of er iets te doen is tegen het geniale plan van de boer, die handig gebruik probeert te maken van een paragraafje uit de Deense B.T.W.-reglementen.

GoudBoer Anton Sörensen uit Lunde in Jutland verkocht onlangs een karrenvracht hooi (3000 kilo) aan zijn zoon Kristian voor de som van 171 miljoen kronen (900 miljoen frank). De Deense belastingwet zegt dat iemand die iets verkoopt onmiddellijk 15 % BTW van de fiscus kan terugvorderen, terwijl de koper een half jaar mag wachten alvorens hij diezelfde BTW weer aan de fiscus betaalt.

Sörensen en zoon, die samen een boerderij exploiteren, dachten op die manier – met de fiscus als geldschieter – 600.000 frank rijker te worden, zijnde een half jaar rente over de gerestitueerde BTW.

Toen men hem beschuldigde van fraude, verdedigde boer Sörensen zich: “ik heb een forse prijs gemaakt voor mijn hooi, maar er staat nergens dat ik het voor minder moet verkopen dan dat de koper wil betalen. Ik geef toe dat dit een hoop geld is voor zo een klein hoopje hooi, maar mijn zoon is nu eenmaal niet één van de snuggersten. Maar goed, dat is zijn zaak.”

Zoon Kristian doet niet onder in sluwheid. “Ik vind de prijs niet te hoog”, zegt hij, “en in de lente zal ik het met een zachte winst verkopen”.

De belastingen konden niet lachen met de zaak. Ze hebben de affaire-Sörensen in handen van het gerecht gegeven.

19 november 1976.