In een uitgave van bank Mees & Hope schreef de heer Jansen: “Alles wat men doet, of dat nu is het aangaan van een dienstbetrekking, het kopen van een woonhuis, het financieren van een onderneming, het beleggen in aandelen, obligaties of onroerend goed, heeft fiscale aspecten.” En verderop zegt hij dat “het gehele economische leven wordt beheerst door de fiscaliteit“.

Dit is te zwak uitgedrukt. Dit moet zijn: “het hele leven wordt beheerst door de overheid”. U kunt niets kopen of u moet tegelijkertijd aan de overheid een percentage betalen. Dit noemen ze BTW, en die varieert van 4 – 25%, afhankelijk van wat u koopt. Zelfs strikt persoonlijke zaken als trouwen en kinderen krijgen worden door de overheid beïnvloed. Door de actualiteit krijgen we de laatste tijd nogal wat artikelen over de politiek. Natuurlijk willen wij steeds proberen om de juiste filosofische achtergronden erbij te leveren, want het gaat er om dat wij libertariërs de filosofische basis goed begrijpen. Alleen dan kunnen we ook de oorzaken van allerlei ongewenste toestanden begrijpen en alleen dan kunnen we er iets tegen doen.

De eerste stap naar een betere wereld is te beginnen bij onszelf en te zorgen dat we onze filosofie begrijpen. Direct daarna hebben we dan de gelegenheid om deze uit te dragen in onze omgeving. We kunnen dan zorgen voor meer abonnees en de vaste kring libertariërs uitbreiden.

Velen van ons menen dat we ons (nog?) niet met politiek moeten bemoeien. Maar de politiek bemoeit zich wel met ons. Willen wij naar een vrijere wereld, dan kan dat alleen als voldoende mensen inzien dat dat alleen mogelijk is als we de macht van “Big Brother” afbreken. Andere libertariërs menen dat de enige weg is om zo snel mogelijk een eigen politieke partij te hebben. In het uitstekende artikel “De Grote Verliezers” (zie verder in deze Vrijbrief) stelt de heer Vogel dat dit niet eens geprobeerd is. Dat is niet geheel juist. Er zijn wel (schuchtere, povere, voorzichtige) pogingen gedaan, maar door gebrek aan mankracht en financiën is dat voor de komende Nederlandse verkiezingen in mei niet gelukt. Wel is er een begin gemaakt om een volgende keer wel mee te doen. De invloed van libertariërs op de programma’s van enkele partijen is ook reeds merkbaar. Zie bijvoorbeeld het artikel over de Realisten ’81.

In het genoemde artikel stelt de heer Vogel dat de grote verliezer een partij is. Dat is maar gedeeltelijk juist. De echte grote verliezer bent U. U zult merken dat ook de volgende regering weer meer aan uw vrijheid gaat knabbelen, en dat u weer méér betutteld zult worden. Jammer is dat u dan gedeeltelijk zelf de schuld bent, want ook u zou meer kunnen doen om uw eigen vrijheid waard te zijn. Als u niet voldoende ideeën daarvoor heeft, neem dan contact met ons op, en samen bespreken we wat er kan gebeuren.