Waarschijnlijk heeft u de afgelopen weken weer uw belastingformulier ingevuld. Vermoedelijk is u dan weer gebleken dat het toch allemaal erg tegenvalt. Of u gaat weer erg veel belasting betalen, óf u krijgt een klein beetje terug van reeds vooruitbetaalde belasting (zonder overigens rente te krijgen over die vooruitbetalingen).

Vooral nu blijkt dat iemands belastingsituatie bijzonder bepalend is voor de beleggingen die hij/zij doet. Bijvoorbeeld: iemand zit nu in een hoge belastingschijf en wil veilig beleggen; hij zal dan laagrentende obligaties kopen met een looptijd tot vlak na zijn pensioen. Tot zijn pensioen krijgt hij jaarlijks een lage rente, zodat er tenminste iets minder wordt wegbelast dan bij hogere rentedragende beleggingen. Na zijn pensioen kunnen dan de vrijgekomen gelden van de afgeloste obligaties (aangekocht zeg voor 70 en afgelost met 100) gebruikt worden om hoogrentende obligaties te kopen. De hoge rente draagt dan tot een hoger pensioen bij, waar minder van belast wordt.

Genoemd voorbeeld gaat echter alleen op als die persoon niet meer zo ver van zijn pensioen af zit (2-3 jaar). Vooral door inflatie kan de waarde uitgedrukt in cijfers wel eens heel anders zijn dan de waarde uitgedrukt in goederen. Anders gezegd: door inflatie zou de verwachte opbrengst in guldens wel kloppen maar wat u er mee kunt doen, valt hard tegen. Dat leidt tot de volgende belegging: iets dat met de inflatie meestijgt én vermogenswinst geeft (vermogenswinst wordt in Nederland en België namelijk minder belast dan inkomen, zoals u wel weet). In het verleden hebben wij hier altijd edele metalen en de daarmee samenhangende beleggingen aangeraden. U heeft met goud e.d. een verzekering tegen de manipulaties en machinaties van de overheid. Vooral nu is het zaak om stap voor stap uw aankopen te doen. Probeer elke maand een vaste hoeveelheid geld te besteden aan goud of zilver. De goudoptiebeurs in Amsterdam heeft een voorspoedige start gehad. Op deze beurs kunt u tegen betaling rechten (opties) aannemen. Die rechten om goud te kopen, of om goud te verkopen, worden meer of minder waard naarmate de goudprijs verandert. Na verloop van tijd en binnen de termijn dat de optie (= recht) geldig is, kunt u die optie dan weer verkopen. Het hele verhaal komt erop neer dat u erop hoopt en speculeert dat binnen een bepaalde termijn de goudprijs de door u voorziene kant op gaat. Zo lang die fluctuatie flink is verdient u, en tevens heeft u het voordeel dat het verlies niet meer kan bedragen dan het bedrag wat u voor de optie heeft betaald. Let wel, er zijn hoge transactiekosten bij betrokken, maar ondanks dat geeft het toch een interessante beleggingsmogelijkheid.