Een paar mooie voorbeelden van de invloed en de macht van Big Brother kunnen we zien in de ons omringende landen. In Duitsland bijvoorbeeld is men een volkstelling aan het organiseren. (Voorlopig is deze door het hoge gerechtshof uitgesteld.) Om de regering in staat te stellen een “beter” beleid te voeren, zouden ook allerlei privé-gegevens ingevuld moeten worden. Foutieve invulling wordt gestraft met een boeten van DM 10.000. Weigeraars komen op speciale lijsten, die dan ook ter beschikking komen van politie en opsporingsambtenaren. Deze mensen zijn dus al bij voorbaat “verdacht”. Een pikante bijzonderheid is nog dat de tellers een premie van DM 5 per hoofd krijgen voor elke illegale buitenlander die ze weten te “vangen”.

In Frankrijk worden op het vliegveld regelmatig steeksproefgewijs mensen gefouilleerd om te onderzoeken of ze niet meer dan de toegestane ƒ 800 of BF 14.000 bij zich hebben. Het is verboden om je eigen geld in een ander land uit te geven. Maar bovendien worden de Fransen nog gedwongen om hun eigen geld te “lenen” aan de staat I! De staat zegt nu dat ze dat dan over vijf jaar zal terugbetalen! (Met geïnflateerde franken!)

Dit soort dingen gebeuren in Nederland of België natuurlijk nooit. Nooit? Wel wordt er uitgebreid gesproken in de regeringen om bedrijven te verplichten voor een deel van de vacatures jongeren in dienst te nemen. Ook speelt dit ten opzichte van minder-valide personen. Ook heeft minister Ruding gezegd dat de invoering van het fiscaal en sociaal nummer van iedereen op l januari 1986 geregeld kan zijn. Natuurlijk (??) zal bij de invoering de privacy worden beschermd. Er komt een strikte geheimhoudingsplicht! Weet u wat dit inhoudt?

Wij kunnen u nu reeds garanderen dat dit niets inhoudt. Zie maar hoe nu het bankgeheim met voeten wordt getreden. Er wordt nu onderzocht bij de banken of personen die rente ontvangen hebben, deze ook opgeven! Deze keer zullen de onderzochten niet vervolgd worden! En de volgende keer?

George Orwell beschrijft in zijn bekende boek “1984” hoe er een nieuwe taal ontwikkeld is. Ook daar wordt reeds een aanzet toe gegeven door het invoeren van zogenaamde sexloze woorden. We mogen dan niet meer praten over een timmerman, maar b.v. timmermens; of vroedvrouw, maar b.v. vroedmens, enz. Gelukkig vinden de meeste mensen dit zo’n onzin dat deze “door de overheid opgelegde taalverandering” voorlopig niet doorgaat.

Dagelijks komen nieuwe voorbeelden van vergrote staatsinvloed. Het is in feite al zo dat door Big Brother bepaald wordt hoe lang we moeten/mogen werken (40-38-36-?-uur); hoeveel van onze produktie we voor onszelf mogen houden (thans nog ongeveer een derde deel); wanneer we onze inkopen mogen doen; en hoeveel alles moet kosten (d.m.v. belastingen en accijnzen). Hij bepaalt welk onderwijs we krijgen (vaak via een loterij); waar we mogen wonen en kamperen; wat we op de televisie mogen zien; en ga zo maar door. We zijn nog heel ver af van ons ideaal:

VRIJHEID IN ONZE TIJD