Op het moment dat u dit nummer van de Vrijbrief ontvangt, zijn de meeste mensen 1985 al weer bijna vergeten. En net als we in ons vorige nummer tevreden terugkeken op dat jaar, zo kijken we nu vol verwachting naar wat dit komende jaar ons gaat brengen.

De Vrijbrief wordt vanaf nu geproduceerd door Walther van Hulten. Dat betekent dat er nieuwe ideeën een kans krijgen, oud onkruid makkelijker gewied kan worden, en dat u vanaf nu ook rechtstreeks met Walther contact kunt opnemen als u wensen, verlangens of opmerkingen hebt.

1986 belooft weer een zeer interessant jaar te worden. Er zijn nu al een hele serie plannen en we nodigen u graag uit om daaraan deel te nemen. Deze worden in de “Agenda” en in verschillende artikelen aangekondigd. Hier wil ik alleen noemen: de Conventie in Stockholm in augustus, het TREFPUNT in Utrecht op 12 april, het studieweekend van LSC in het najaar, en de regelmatige Kringbijeenkomsten en vergaderingen van LSC.

Er wordt een speciaal nummer van de Vrijbrief gemaakt, genoemd het “Introductienummer”, dat ook gebruikt kan worden om het libertarisme onder de aandacht van uw relaties te brengen. We zouden het op prijs stellen als u ons wilt opgeven hoeveel extra exemplaren daarvan u wilt hebben (f.1.- / BF.18 per stuk). Dit geeft ons dan een idee hoeveel we moeten laten drukken.

Onlangs bereikte ons het bericht dat het objectivistische instituut: “The Ayn Rand Institute” nu ook op grote schaal in de openbaarheid gaat komen. Ik vind dat goed nieuws. Ik geloof nog steeds dat “objectivisten” en “libertariërs” elkaar veel te bieden hebben en dat ze samen veel kunnen bereiken.

Op dit gebied zou mijn wens voor 1986 zijn dat zoveel mogelijk libertariërs de zeven deugden van Ayn Rand in praktijk trachten te brengen.

Onafhankelijk van wie dan ook, integer, rationeel gaan denken, hoe we op een eerlijke, rechtvaardige wijze productief kunnen zijn om ons leven gelukkiger te maken. Het kan niet anders, of dit moet in 1986 leiden tot een gevoel van voldoening, dat we het goed gedaan hebben, en dat we de weg naar de toekomst met vertrouwen kunnen vervolgen.