De Derde Libertarische Wereldconventie werd in Stockholm, Zweden gehouden van 22 t.m. 26 augustus 1986.

Ook deze conventie werd weer door enthousiaste deelnemers vanuit de gehele wereld bezocht.

Het motto van de conventie was: Van Welvaartstaat tot Welvaartsamenleving (From Welfare State to Welfare Society) Het is onmogelijk om in een verslag alles weer te geven wat er op deze conventie is besproken. Van belangrijke lezingen zal t.z.t. een verslag worden gepubliceerd.

Ik wil slechts een paar gebeurtenissen van deze conventie vermelden. In de eerste plaats het “mini”seminar van zaterdag 23 augustus om 17.00 uur. Walter Block en Per Olaf Samuelsson zouden samen spreken over Ayn Rand en het Libertarisme. Dr. Walter Block is Senior Economist aan het Fraser Institut in Vancouver, Canada en directeur van het Studie Centrum voor Economie en Religie. Per Olaf Samuelsson is een bekend Zweeds Objectivist. Per Olaf Samuelsson opende dit seminar met een overzicht van het Objectivisme. Hij stelde nogal nadrukkelijk dat alles wat hij zou zeggen voor zijn persoonlijke verantwoording was en dat niets van wat hij zou zeggen de mening van Het Objectivisme vertegenwoordigde. Na deze inleiding gaf Walter Block zijn inleiding over de aanvallen van het Objectivisme op het Libertarisme en in het bijzonder de aanval van Peter Schwartz in “The Perversion of Libertarianism.” Deze beide inleidingen kostten zoveel tijd dat het seminar werd onderbroken zodat iedereen op tijd kon gaan eten, na de maaltijd ging men weer met frisse moed verder. Na afloop van de inleidingen was er een zeer indringende discussie. Toen om 9.30 uur dit “mini” seminar was afgelopen was de mening van Per Olaf Samuelsson dat deze discussie voor hem verhelderend was geweest. Ik hoop dat dergelijke discussies in de toekomst vaker zullen plaatsvinden. Op deze bijeenkomst zijn beide groepen elkaar in ieder geval beter gaan begrijpen. Voor de meeste Libertariërs is het Objectivisme een filosofie waar het Libertarisme zeer veel aan te danken heeft en van Libertarische kant staat men over het algemeen open voor een uitwisseling van argumenten.

Een heel ander onderwerp werd door Dagny Sharon behandeld, n.l. de verspreiding van de Vrijheid. Dagny ziet kans om van het verspreiden van het Libertarisme haar dagelijks werk te maken en er zoveel aan te verdienen dat zij ervan kan leven. Ze publiceert veel, organiseert conventies met filosofie en doorspekt met toneel e.d., tevens trekt zij velen aan omdat zij tijdens die conventies de nodige zakelijke contacten hebben. Voor ons van belang is de uitgave van de “Free Market Yellow Pages”. In de advertenties (zoals in de Gouden Gids) kunnen we allerhande Libertarische en andere Vrije Markt georiënteerde namen van bedrijven en mensen aantreffen. In de 1986 uitgave vonden we al de nodige Europese adressen, maar dat aantal moet en kan zeker nog sterk worden uitgebreid. Het is een prima naslagwerk voor iedereen die graag zaken doet met een geestverwant. De prijzen voor adverteren in deze Yellow Pages zijn aanmerkelijk lager dan elke andere manier van adverteren. De prijs kan voor niemand een bezwaar zijn om niet in deze gids vermeld te zijn.

Frances Kendall en Leon Louw uit Zuid Afrika hebben een groot aantal lezingen gegeven. In de eerste plaats natuurlijk over hun boek The Solution. De ideeën voor dit boek zijn van Leon Louw, de research en het schrijven waren het werk van zijn vrouw. Tijdens deze lezingen werden er veel vragen over de Afrikaanse problematiek beantwoord. Het werk van Leon Louw in Ciskei is al een mooi voorbeeld wat er uit een vrije maatschappij kan voortkomen. Tot zijn spijt zijn de vrijheden op andere maatschappelijke gebieden dan de economische nog alles behalve goed. Misschien dat er in de toekomst, wanneer in andere landen hervormingen worden toegepast, meer mogelijkheden zullen zijn om die andere vrijheden in te bouwen. In Ciskei was dat nog niet mogelijk. Veel oppositie tegen de ideeën uit The Solution is er niet. Een aantal mensen hebben hun twijfels over het al dan niet slagen van een dergelijke oplossing, maar het is wel de eerste oplossing die aangegeven wordt waarbij zowel de extreem linksen, als extreem rechtsen en allen daartussen zich in principe hebben scharen. Alleen dat is al een enorme prestatie.

Frances Kendall heeft ook een seminar gegeven over de manier waarop zij een school hebben opgericht omdat zij het bestaande onderwijs niet goed vonden. Dit seminar werd samen met Alphonse Crespo gegeven, die in Zwitserland hetzelfde gedaan heeft. Hoewel beiden voor andere onderwijssystemen hebben gekozen, n.l. Frances voor Montessory en Alphonse voor klassiek onderwijs, waren er toch in de manier waarop zij een en ander hebben aangepakt meer overeenkomsten dan verschillen.

Al met al kunnen we op een geslaagde conventie terugzien.