Een antwoord op Vraag van de Maand, VB aug. door D.J. Labruyère

Om te beginnen ben ik het niet eens met de probleemstelling. M.i. was de vraag: “Moet een libertariër actie tegen apartheid voeren” beter geweest. Laten wij eerst en vooral heel serieus nagaan of hier niet, onder de mom van menslievendheid en dergelijke fraaie leuzen, een gigantische hoeveelheid gecamoufleerd communistisch zand in de ogen gestrooid wordt.

De gebalde vuist van Zuid-Afrikaanse en andere “vrijheidsstrijders” spreekt boekdelen evenals het feit dat de gevonden illegale wapens zonder uitzondering van Russische makelij zijn.

Wat in Zuid-Afrika tot stand is gekomen, is te danken aan het werk van de blanken zelfs niet aan de hulp van de zwarten, ja, misschien is het zelfs wel beter om te zeggen ondanks de hulp van de zwarten. Gelooft u in de legende van de goedkope arbeidskrachten? Nu, vergeet het maar. Ik heb zelf ruim tien jaar ervaring met het werken met zwarte werkkrachten in Zuid-Afrika, maar zelfs voor ongeschoolde arbeid is de prestatie bedroevend zodat de beloning/arbeid verhouding zelfs nog overtrokken is. De zwarte werkkrachten betalen slechts een symbolische belasting van één Rand (± Fl. 1,25) per jaar!

Dit doet bij mij de vraag opkomen of iemand die niet of nauwelijks iets bijdraagt aan de inkomsten van een land, toch (d.m.v. stem en kiesrecht) moet kunnen beslissen over de besteding van ’s lands financiën? (Misschien een aardige vraag voor de volgende maand?) Dit geld uiteraard niet alleen voor Zuid-Afrika, maar voor alle landen. De resultaten van de “vrijheid” in voormalig Kongo en Rhodesië spreken boekdelen. De ene moordpartij na de andere en de eens zo welvarende landen zijn naar de bliksem.

Laten wij voorzichtig zijn met te oordelen over zaken waar we geen verstand van hebben. Kent u de Zuid-Afrikaanse Bantoes? Heeft u er werkervaring mee? Nee, de meeste mensen in Europa hebben nog nooit in hun leven een Bantoe gezien maar wel voelen velen zich bekwaam en geroepen om over de toekomst van landen zoals Zuid-Afrika te oordelen en zo mogelijk te beslissen. Het verschil tussen een Bantoe en een blanke is aanmerkelijk groter dan de huidskleur!

Wanneer wij Zuid-Afrika voor de westerse wereld willen behouden doen wij er verstandig aan de beslissing over apartheid over te laten aan mensen die verstand van het probleem hebben n.l. aan de regering van Zuid-Afrika.