Deze kop stond in de Telegraaf van 3 augustus en hij geeft precies weer wat het overgrote deel van de politici wil, niet alleen de Nederlandse minister van Sociale Zaken: Zij willen macht. Macht over u, uw geld, uw tijd, uw leven.

Het is echter aan ons hoeveel en hoelang we dit slikken. In dit nummer vindt u de procedure beschreven hoe u kunt protesteren tegen belastingaanslagen. Wij vinden dat u voor dat proces nooit moet terugschrikken. U kunt er alleen maar mee winnen.

Het libertarisme is de enige beweging die wereldwijd met een echte vrijheidsfilosofie zich verzet tegen de steeds verder gaande greep van de overheid op uw leven. Het is de enige beweging die een alternatief heeft. Het is niet óf “rechts” óf “links”. Zowel rechtse als linkse politiek zijn af te keuren, en wel op dezelfde gronden. Beide willen macht. Wij willen vrijheid.

Help actief mee om het vrijheidsideaal te verwezenlijken. Als we niet nu actief worden, kan (mag) het straks niet meer.