In ons vorige nummer konden we al in het kort aankondigen dat Ayn Rand een toespraak zal houden op het investeringsseminar van NCMR van 18-22 november in New Orleans. NCMR betekent “National Committee for Monetary Reform” en de conferentie die zij dit jaar in New Orleans organiseren is een van de grootste die ooit gehouden zijn. Voor de lezers van de Vrijbrief hoeven we eigenlijk Ayn Rand niet meer te introduceren. Toch vinden we dit komende optreden van haar zo belangrijk dat we er hier iets dieper op ingaan.

Ayn Rand heeft de filosofie van het Objectivisme ontwikkeld en vooral bekend gemaakt via haar twee bestsellers: “The Pountainhead” en “Atlas Shrugged”. Het eerste boek is reeds in het Nederlands beschikbaar (“De Eeuwige Bron”) en “Atlas Shrugged” zal binnenkort beschikbaar komen.

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben door Rand veel geleerd. Ayn Rand is in 1905 in Rusland geboren, een van de meest mystieke landen van de wereld. Thans is zij de grootste filosofische verdediger van de Rede. Zij studeerde op de Universiteit van Leningrad, een centrum van Sovjetcollectivisme; zij is nooit beïnvloed door de ideeën van het communisme. Zij is een sterk verdediger van het individualisme en de voorvechtster van het laissez-faire kapitalisme zonder enig compromis. Zij besloot schrijfster te worden toen ze 9 jaar was, en ze heeft nu op haar 76ste haar mening nog niet veranderd.

In New Orleans heet haar toespraak “The Sanction of the Victims” (“De toestemming van de slachtoffers”). Degenen die de boeken van Rand gelezen hebben, begrijpen deze uitdrukking. Ze betekent en wordt gebruikt om aan te tonen hoe onze maatschappij zo collectivistisch is geworden. Dat kon namelijk alleen maar doordat degenen die er het slachtoffer van werden zelf de toestemming daartoe gaven.

De toespraak zal zeer interessant zijn voor zakenmensen, producenten en ondernemers, maar ook voor iedereen die meer inzicht in onze maatschappij wil hebben. Daarom hopen wij er ook in een later stadium op terug te komen. Ayn Rand heeft de laatste jaren slechts een enkele keer in het openbaar gesproken. Daarom alleen al is het interessant voor de gelukkigen die er toe in staat zijn om naar deze conventie te gaan.