Wat het Rijk ontvangt …

Raming van belastingontvangsten en met niet-belastingontvangsten voor het jaar 1988 (in miljoenen guldens)

Invoerrechten 1.940
Omzetbelasting 35.600
Bijzondere verbruiksbelasting van personenauto’s en motorrijwielen 2.690
Accijns van lichte olie 3.655
Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie 1.225
Tabaksaccijns 1.980
Alcoholaccijns 1.005
Bieraccijns 580
Wijnaccijns 270
Suikeraccijns 50
Accijns van alcoholvrije dranken 270
Belastingen van rechtsverkeer 2.650
Motorrijtuigenbelasting exclusief toeslag Rijkswegenfonds 1.725
Toeslag Rijkswegenfonds 1.295
Inkomstenbelasting 6.000
Loonbelasting 34.200
Dividendbelasting 1.880
Kansspelbelasting 90
Vennootschapsbelasting 12.800
Vermogensbelasting 1.075
Successierechten 920
Niet belastingontvangsten 32.573
 

 

TOTAAL 144.473

… en uitgeeft

De uitgaven van het rijk zoals begroot in de Miljoenennota 1988 met daarbij de vermoedelijke uitgaven in 1987 (in miljoenen guldens)

1987 1988
Huis der Koningin 11 11
Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin 196 189
Algemene Zaken 47 45
Kabinet voor Nederlands Antillen en Arubaanse Zaken 260 265
Buitenlandse Zaken 4.175 4.445
Justitie 3.216 3.232
Binnenlandse Zaken 4.210 3.868
Onderwijs en Wetenschappen 29.786 29.241
Nationale schuld 35.905 37.890
Financiën 5.171 4.858
Defensie 13.876 13.723
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 16.662 15.009
Verkeer en Waterstaat 10.716 10.061
Economische Zaken 3.706 3.438
Landbouw en Visserij 2.938 2.734
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 18.562 17.386
Welzijn, Volksgezondh. en Cultuur 11.961 11.968
Ontwikkelingssamenwerking 4.393 4.552
Aanvullende posten 209 1.178
Gemeentefonds 12.192 12.172
Provinciefonds 990 998
Fonds investeringsrekening 5.200 4.000
Rijkswegenfonds 1.392 1.406
Belastingafdrachten aan de EG 5.244 6.030
Consolidatie met hoofdstuk XII -111 -100
TOTAAL 190.816 188.594