De verkiezingscampagne van David Bergland verloopt erg goed. Hij trekt veel toehoorders op de plaatsen waar hij een spreekbeurt houdt. Bergland is een kundige kandidaat die de libertarische filosofie heel goed kent en die niet schroomt om de dingen bij hun naam te noemen.

Voor een verkiezingscampagne is heel veel geld nodig. Alleen al de reis- en verblijfskosten om heel de Verenigde Staten door te trekken. Verder de advertentiekosten en zo mogelijk de TV-tijd. De TV is in de V.S. nog redelijk vrij, want als je wilt kun je zendtijd gewoon kopen.

Als U vindt dat U daar een bijdrage aan wilt leveren, kunt U dat rechtstreeks doen, door een cheque te sturen of door gewoon een bedrag op een van onze rekeningen te storten. Wij zorgen dan dat het verder komt.