Binnen de lange reeks van werken die beschrijven hoe de Libertarische beginselen tot een betere en vrijere samenlaving leiden, is het boek “Libertarianism” van Prof. Hospers ongetwijfeld een van de beste. John Hospers, directeur van het Filosofisch instituut van de Universiteit van Zuid-Californië, heeft in een eenvoudige en heldere stijl uitgelegd wat het Libertarisme als politieke filosofie inhoudt en hoe door toepassing van deze beginselen de mensen in een betere, d.w.z. in een door hen zelf gecreëerde, samenleving kunnen leven.

Met veel voorbeelden toont hij aan hoe destructief en autoritair alle vormen van collectivisme zijn en wat de rol van de staat is om allerlei collectivistische ideeën aan de individuen met dwang op te leggen. Denk bijvoorbeeld aan de “War on Poverty” onder leiding van Kennedy en Johnson. De economische omstandigheden zijn voor de armen in die tijd eerder verslechterd dan verbeterd.

Enkele titels van Hoofdstukken zijn o.a.: Staat en vrijheid; socialisme en vrijheid; sociale voorzieningen; liefdadigheid; belastingen; internationale betrekkingen. Voor ieder die het nog ontbreekt aan actuele argumenten om het Libertarisme als politieke filosofie uit te dragen, is dit boek zeer aan te raden.