“Dring de gemeente terug” zou misschien de wat al te letterlijke vertaling van het boek van Robert W. Poole jr. zijn. Voorwoord William E. Simon.

In dit boek, dat al van 1980 dateert, toont Poole aan dat de oplossing van elk probleem nu eens niet bij de (lagere) overheid ligt. In Nederland geeft het aantal “artikel 13 gemeenten” (die onder curatele van de landelijke overheid staan omdat ze in feite failliet zijn) ditzelfde verschijnsel weer.

Door juist van beneden af plaatselijke oplossingen op de vrije markt te baseren, wordt veel opgelost en veel onheil voorkomen. Op een duidelijke manier worden overzichten gegeven van het soort belastingen waar een burger in de V.S. mee te maken heeft en wat daar mee gebeurt. Zo komt aan bod dat in een aantal situaties zelfs belastingverlaging heeft plaatsgevonden en dat dat beslist niet tot rampen heeft geleid. Poole hoopt een belastingverlagingtrend in gang te houden en te stimuleren.

Uitgangspunten om de gemeenten terug te dringen zijn:

a. privatisering: een dienst door een meer efficiënt particulier bedrijf te laten doen.

b. gebruikersbetaling: alleen zij die de dienst nodig hebben, betalen er voor, maar zo dat alleen datgene in rekening gebracht wordt wat de gebruiker nodig heeft, niet wat de bureaucratie graag wil.

c. slimmer zijn: management en ondernemersvisie toepassen op de overheids”taken”.

Deze drie uitgangspunten worden uitgebreid toegepast op allerlei overheids”taken” zoals in de hoofdstukken: politie, rechtspraak, brandweer, ambulance, vuilnis, sport, musea, openbaar vervoer, ziektelasten, ruimtelijke ordening, publieke werken, gemeenteraad, scholen.

Samen met studies die voor zich spreken, wordt vanuit deze drie uitgangspunten uitgelegd wat anders en praktisch altijd beter kan. Vooral ook praktische voorbeelden als in Georgia waar in een bibliotheek een streepjescode op de boeken staat (zoals in de supermarkt). Die streepjescode maakte verdubbeling van het aantal uit te lenen boeken per medewerker mogelijk, namelijk van 11.000 naar 22.000 per jaar. Hoeveel zou dat in Nederland opleveren?

Het hele boek geeft een schat aan informatie over de meest uiteenlopende zaken. In feite is het een samenvatting van allerlei slimme oplossingen die door ondernemers bedacht zijn.

Inspirerend, leuk en aan te raden om extra debating ammunitie te krijgen.

Cutting Back City Hall, Robert W. Poole jr., Universe Books, ISBN 0-87663-557-5, pocketbook.