Geachte Stuurgroep,

Onze “groepering” ontbreekt bij de vele organisaties, die door u zijn uitgenodigd om hun mening te geven over kernenergie. Wij menen dat ook wij recht hebben om onze mening aan u voor te leggen, en zouden door u daartoe gaarne worden uitgenodigd. Hebt u bepaalde richtlijnen (of formulieren) volgens welke onze mening aan u kenbaar gemaakt moet worden? Zo ja, wilt u ons deze dan toesturen? Als wij hierin geheel vrij zijn, dan zouden wij dat ook graag van u vernemen. Vertrouwend spoedig van u te mogen horen,

Hoogachtend,

Bovenstaande brief stuurden wij aan de Stuurgroep die de discussie over het energiebeleid in Nederland stuurt. Wij vinden dat bij al de “meningen” die men vraagt, ook wel een beetje “objectieve” feiten gevoegd kunnen worden. Mogelijk kunnen wij die aandragen. Daarom vragen wij onze lezers om gegevens die van belang kunnen zijn aan ons op te sturen. Wij zullen dan zorgen dat deze verwerkt en afgeleverd worden op het juiste adres.

Kennelijk wordt de discussie erg breed opgezet. Aanvankelijk waren de kosten begroot op 13 miljoen gulden, verdeeld over drie jaar. Thans blijkt men het eerste jaar reeds 22 miljoen gulden méér nodig te hebben. Of dit alles is of “slechts het begin” laten we aan uw fantasie over. In ieder geval wordt de werkloosheid er door teruggedrongen. Voorzitter De Brauw heeft reeds 11 wetenschappelijke medewerkers aangetrokken (de Raad van Elf?); Wij zijn erg benieuwd naar het verdere verloop. U ook?