Eerste Europese libertarische conventie een ongelofelijk succes!

De conventie is achter de rug en over één zaak zijn praktisch alle deelnemers het eens: het was een van de beste conventies, en voor sommigen de allerbeste, waaraan men had deelgenomen. En dat op alle gebieden. Het niveau van de lezingen en seminars was zeer hoog. De sfeer was buitengewoon gezellig en de organisatie liep op rolletjes. Echte wanklanken zijn er niet gehoord. Redenen te over om zeer tevreden te zijn.

Zoals u uit vorige Vrijbrieven weet, stond de conventie in het teken van V.I.O.T.: Vrijheid In Onze Tijd.

De sprekers gaven een groot aantal wegen aan waarlangs dit ideaal bereikt kan worden. Het is het ideaal van het ontbreken van geweld, dwang of fraude van de ene mens tegen de andere mens. In onderlinge gesprekken en in werkvergaderingen werden afspraken gemaakt om tot uitvoering van diverse plannen te komen. We hopen daar later nog op terug te komen.

Op korte termijn is er ook door deze conventie heel veel bereikt. Het is nog te kort geleden om nu al een volledige balans op te maken, maar enkele zaken kunnen we nu reeds noemen.

We hebben veel publiciteit gehad. Op de Belgische televisie kwamen we uitgebreid in het nieuws en andere programma’s. Op de radio (ook Wereldomroep) zijn uitzendingen over de conventie en het libertarisme geweest. Ook is er een groot aantal kranten- en tijdschriftenartikelen verschenen. De meeste zeer positief.

Door deze publiciteit hebben zeer veel personen iets over het libertarisme gehoord, en libertariërs die niet wisten dat we in België/ Nederland een organisatie hadden konden daardoor met ons in contact komen.

Het libertarisme is, vooral in België, sterk in de aandacht gekomen van universitaire kringen. Dit is zeer belangrijk, want er moet nog heel veel nagedacht worden om een aantal zaken wetenschappelijk te funderen. Bovendien is dit de kans van professoren om studenten het libertarisme te laten bestuderen.

Ook uit politieke kringen komt steeds meer belangstelling. De PVV-voorzitter, Guy Verhofstadt, was op het laatste moment verhinderd om aan een panel deel te nemen met een parlementslid van de RAD/UDRT, Thomas Delahaye. Hij liet zich echter uitstekend vertegenwoordigen door zijn politiek secretaris, Patrick Bouwen. Ook minister de Croo van Verkeerswezen was op het laatste moment verhinderd, maar is zo geïnteresseerd, dat hij de lezingen graag in druk wil ontvangen.

Voorts werd op de conventie een nieuw boek gepresenteerd, Vlaanderen Vrijstaat door Fred Dekkers, dat elders in dit nummer wordt besproken.

Door dit alles is het duidelijk dat het libertarisme in Vlaanderen een grote stap vooruit gegaan is. Echter niet alleen in Vlaanderen, ook in andere Europese landen. Er waren dit jaar bijna twee keer zoveel deelnemers als het vorige jaar op de Wereld Conventie in Zürich! De deelnemers uit de verschillende Europese landen hebben afgesproken meer met elkaar te gaan samenwerken.

Is dit een keerpunt? Het is nog te vroeg om dat te beoordelen. Dit is ook afhankelijk van de follow-up. Zien we kans om de vaart erin te houden? Zien we kans om onze goede voornemens ook uit te voeren? Het moeilijke werk komt nu. Als u plannen hebt en u wilt daarin ook andere libertariërs betrekken, geef dat dan op aan de redactie en wij zullen proberen iets te regelen. Uiteraard geldt dit ook voor personen die niet op de conventie waren.

Als we sterk genoeg willen, komen we een heel eind op de weg van V.I.O.T. – vrijheid in onze tijd.